[full]

Tom Holmén ja Matti Kankaanniemi (Art House, 2009)[padding_box top=”20″ right=”0″ bottom=”0″ left=”0″] [/padding_box]

[/full]

[two_thirds]

  • Tommy Rusanen
  • 21.4.2014

*****

Suomalainen historian Jeesusta koskeva tutkimus, on paljolti teologian tohtori Tom Holménin viime vuosikymmenellä perustaman tutkijaryhmän ansiosta noussut alansa kärkeen. Historian Jeesusta tutkittaessa on käytetty historiallis-kriittistä menetelmää. Hämmästyttävää kyllä ovat suomalaiset päätyneet erilaisiin tuloksiin, kuin esimerkiksi USA:ssa toimiva Jeesus-seminaari, jonka mukaan Uudessa testamentissa esiintyvissä Jeesuksen lausumista vain vajaa viidennes palautuisi suoraan Jeesuksen opetuksiin.

Holménin vetämä Åbo Akademin tutkijaryhmä julkaisi vuonna 2010 4-osaisen, yli 3600-sivuisen teoksen Handbook for the Study of the Historical Jesus. Vuotta aikaisemmin julkaistu suomenkielinen A.D. 30 on lyhyt ja popularisoitu esitys tutkijaryhmän työstä ja sen tuloksista. Sen kirjoittajina on neljä suomalaista teologian tohtoria: Tom Holmén, Ville Auvinen, Vesa Ollikainen ja Matti Kankaanniemi, joka kirjan tekovaiheessa vielä valmisteli väitöskirjaansa.

A.D. 30 keskittyy Jeesuksen elämän viimeisiin vaiheisiin. Ennen kuin kirjassa siirrytään pääsiäisen tapahtumiin, esitellään historiallisen tutkimuksen perusteita ja kirjassa käytetyt lähteet. Mielenkiintoinen lisä on Kankaanniemen pohdinta tutkijan taustan vaikutuksesta tutkimukseen, ja miten taustan voimakas tietoinen suodattaminen saattaa jopa haitata tutkimusta.

Pääsiäisen tapahtumat käydään läpi kronologisesti, alkaen Jeesuksen saapumisesta Jerusalemiin. Jeesuksen historiaa tutkittaessa on hänen viimeisen vuorokautensa tapahtumilla suuri merkitys. Raamatun ulkopuoliset lähteet ovat tässä myös tärkeitä.

Yksi suurimmista kiistaa aiheuttavista asioista pääsiäisessä on Jeesuksen ylösnousemus. Yliluonnollisen luonteensa vuoksi ylösnousemus kiistetään monissa teologipiireissä. Tyhjää hautaa on aikojen saatossa yritetty selittää monin erilaisin tavoin. Kirjassa käydään läpi useita teorioita. Evankeliumien kertomusten historiallisuudella on kuitenkin varsin vankat perusteet, ja ylösnousemus historiallisena faktana on muita teorioita uskottavampi ja todennäköisempi.

Kirja ei pääty ylösnousemukseen vaan Jeesuksen ilmestymiset eri ihmisille ja ihmisjoukoille pääsiäisen tapahtumien jälkeen ovat myös tärkeässä asemassa. Myös näiden ns. ylösnousemusilmestysten tarkastelu rapauttaa epäilyjen uskottavuutta. Liian moni seikka puolustaa ilmestysten olleen todellisia. Asiaa ei tyydytä tarkastelemaan pelkästään historiantutkimuksen valossa, sitä avataan myös sosiaalitieteellisistä näkökulmista.

Åbo Akademin Historian Jeesus projektin suomenkielinen sivusto – http://historianjeesus.fi
Tom Holménin artikkeli Jeesus tutkimuksesta – http://www.teologia.fi/artikkelit/raamattu-mainmenu-33/442-pirjoitus-kaaosmaista-luovuutta-katsaus-jeesus-tutkimuksen-nykytilaan

[/two_thirds][one_third]
[lightbox thumb_img=”https://turunkotikirkko.net/wp-content/uploads/2014/02/AD30_460x668.jpg” full_img=”https://turunkotikirkko.net/wp-content/uploads/2014/02/AD30_460x668.jpg” alt_text=”” align=”center”]
[padding_box top=”20″ right=”0″ bottom=”0″ left=”0″] [/padding_box]
[nzs_heading heading=”5″] Viimeisimmät arviot[/nzs_heading]

[/one_third]