Identiteettimme

Mitä onkaan ihminen ilman tietoa omista juuristaan ja perheensä historiasta. On liikuttavaa ja toisaalta surullista seurata televisiossa ohjelmaa, jossa ihmiset etsivät perheenjäseniään. Tuska ja epätoivo, hylkääminen ja juurettomuus nousevat pintaan. Etsijöillä on jollain lailla tunne siitä, että heiltä puuttuu jotain henkilökohtaista, josta koostuu heidän identiteettinsä.

Vuosien ero ei ole sammuttanut kaipuuta löytää omaisiaan, vanhempiaan tai sisaruksiaan. Poikkeuksetta ilo ja riemu purkautuvat hallitsemattomasti jälleennäkemisen hetkellä. Kun vuosien odotus on ohi ja puuttuva palanen osuu kohdalleen, voi vihdoinkin kokea olevansa kokonaisuus.

Pakolaisena voi kokea jotain vastaavaa. Ihminen on reväisty juuriltaan ja istutettu hänelle vieraaseen maahan. Hän on joutunut luopumaan itselleen tärkeistä asioista vasten tahtoaan. Luopuminen omasta identiteetistä ja sen uudelleen rakentaminen, eivät ole yksinkertaisia. Taakse jääneet ihmissuhteet, sukulaiset ja perheen jäsenet, luopuminen kansalaisuudesta ja uusien haasteiden kohtaaminen repivät rajusti sisäistä ihmistä.

Suomalaisina meillä on oma identiteettimme, jonka tunnistaa jo kaukaa. Onko se meissä oleva puhetapa, aksentti tai kehon kieli toista tervehtiessä, joka paljastaa meidät, todennäköisesti. Emme yleensä onnistu peittämään kansalaisuuttamme, eikä se ole tarpeenkaan. Suomalaisuus ei ole hävettävä asia, päinvastoin. Omana itsenään voimme elää terveemmin, kun tiedämme keitä olemme, mikä on historiamme ja miksi olemme sitä, mitä olemme.

Taivasten valtakunnassakin on toivottavaa ja tärkeää, että tietää identiteettinsä, kuka olen ja ketkä ovat perheeni jäseniä. Miksi elän, mikä on osuuteni kokonaisuudesta, työni, harrastukseni, ihmissuhteeni ja ketä oikeasti palvelen. Merkittävää on myös suhtautuminen lähimmäiseen. Toiminko itsekkäästi, omia etujani vaatien. Vai osoitanko lähimmäisen rakkautta antamalla omastani tarpeen vaatiessa.

Emme ole pakotettuja kansalaisuuteen, vaan omasta vapaasta tahdosta vastasimme myöntävästi kutsuun. Saimme passin, joka antaa meille oikeudet ja identiteetin Jumalan valtakunnassa. Passin turvissa, ilman omaa ansiota, voimme matkustaa ja liikkua vapaasti, vieden mukanamme viestiä valtakunnan tulemisesta. Tärkeää on, että tiedämme keitä olemme, miksi toimimme ja mitkä ovat haasteet, joihin tulisi vastata.