Raha on tavallinen käyttöesine

Raha on tavallinen käyttöesine

Niemelä Ari-Pekka ja Nordlund Nina. Raamattu ja Raha. Aikamedia Oy 2021. Nid. 324 sivua.

Raha on vaativa aihe. Kristittyjen keskuudessa köyhyyden ja nöyryyden ihannoinnin varjolla se helposti demonisoidaan, tai sitten rahasta tehdään menestysteologian epäjumala. Kirjan ensimmäisessä osassa teologi ja ekonomi Ari Pekka-Niemelä käsittelee aihetta Raamatun kokonaisteologian näkökulmasta pureutuen muun muassa siihen, miten Jumala on kiinnostunut ihmisen, yhteiskunnan ja koko luomakunnan aineellisesta hyvinvoinnista, ja miten sivilisaatio tarvitsee rahaa toimiakseen tavalla, joka on siunaukseksi ihmisille.

Mitä olisi tapahtunut, jos kaikki kristityt olisivat alkaneet toteuttaa välittömästi vuodesta 1974 eteenpäin David Wilkersonin Näky -kirjan ohjeita liittyen ennustukseen tulevasta maailmanlaajuisesta taloudellisesta kriisistä, ja ryhtyneet täysin omavaraisiksi, Niemelä kysyy. Hänen mukaansa seurauksena olisi ollut taloudellinen pysähtyneisyys, jolloin kulutus olisi romahtanut, vaihdanta vähentynyt, työttömyys lisääntynyt ja rahoitusmarkkinat tyrehtyneet.

Ari Pekka Niemelän mukaan paras tapa riisua rahalta sille kuulumaton epäjumalanviitta, on alistaa se tavalliseksi käyttöesineeksi. Tällöin uskova voi toteuttaa rahan avulla Jumalan antamaa kutsua luoda hyvinvointia maailmaan – antamalla sitä eteenpäin. Raha ei itsessään ole paha, mutta pahat ihmiset voivat käyttää sitä väärin, hän toteaa. Kirkkojen talousopetuksen puute on mahdollistanut suurelta osin menestysteologian suosion maailmalla, koska niiden vaietessa aiheesta, tyhjiön ovat ottaneet haltuunsa vaihtoehtoiset opit rahasta.

Kirjan toisessa osassa talouskouluttaja Nina Nordlund käsittelee muun muassa taloudenhoidossa ajatuksesta konkretiaan siirtymistä, oman talouden hallintaa, velkojen poismaksamista, vararikosta ylösnousemista sekä taloudellisen hyvinvoinnin kasvattamista. Tavoitteen pitää olla sen kokoinen, että uskot pystyväsi saavuttamaan sen. Kun kehityt tavoitteiden määrittämisessä, voit jatkossa puskea tavoitteita suuremmiksi. Me helposti yliarvioimme sen, mitä saavutamme lyhyessä ajassa, mutta aliarvioimme sen, mitä voimme saavuttaa pitkällä ajalla, Nordlund neuvoo viisaasti.

Taloudellisen puskurin rakentaminen vaatii käytännössä säästämistä. Kirjailijan mukaan kristitty kunnioittaa Jumalaa säästämisellä, koska arvostaa tällöin häneltä saamiaan lahjoja tuhlaamisen sijasta. Viisas säästäminen osoittaakin Jumalan lahjojen hoitamisen tärkeyden.

Vaikka kristittyinä raha ei olekaan pelastajammenne, niin sen puute aiheuttaa kuitenkin monelle meistä unettomia öitä. Nordlund viittaa tutkimuksiin, jotka toisensa perään osoittavat, miten raha ja siihen liittyvät asiat ovat yksi suurimmista stressin aiheista ihmiselle, uskovallekin. Hänen mukaansa juuri oman talouden hallinnalla, taloustaidoilla sekä tulevaisuuteen varautumalla on mahdollista vähentää vatsanpuruja tällä alueella.

Kahden eri kirjailijan tuotosten saattaminen samojen kansien väliin ehjäksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi, ei ole koskaan helppoa. Mielestäni Raamattu ja raha on kuitenkin onnistunut tällä kentällä mainiosti. Tärkeää, mutta kristillisissä julkaisussa harvoin käsiteltyä aihetta käsitellään tässä teoksessa monipuolisella tavalla. Raamattu ja raha voisikin aivan hyvin olla Aikaemedian vuoden 2021 kirja.

Kirja-arvio on julkaistu aikaisemmin Ristin Voitto -lehdessä.

Markus Majabacka