Taivaan portti olikin tuhon tie

Taivaan portti olikin tuhon tie

Zeller Benjamin E. Heaven´s Gate – Americas UFO Religion. New York University Press 2014. Nid. 287 sivua.

Kirjassaan Heaven´s Gate – America´s UFO Religion Benjamin E. Zeller tekee perusteellisen tutkimusmatkan  Marshall Applewhiten ja Bonnie Nettlesin 1970-luvulla Yhdysvalloissa perustamaan uskonnolliseen kulttiin, jonka toiminta päättyi vuoden 1997 maaliskuussa 39 liikkeen jäsenen joukkoitsemurhaan. Nippelitietona kerrottakoon, että suurimman osan tämän kirjan sisällöstä uskonnon apulaisprofessorina Lake Forestin yliopistossa Illinoisissa toimiva Zellerkirjoitti Turussa Åbo Akademin yliopistossa sapattivapaansa aikana.

Applewhite kasvoi presbyteerisaarnaajan perheessä. Kristinusko näytteli hänen elämässään tärkeää roolia pitkään, kunnes alkoi kiinnostua erilaisista vaihtoehdoista perinteiselle kristilliselle opille. Nettles taas varttui baptistiperheessä mutta aikuisiässä hän kiinnostui astrologiasta, teosofiasta, spiritismistä sekä okkultismista. Nettles ja Applewhite tutustuivat toisiinsa vuonna 1972 ja kehittivät pian oppirakennelman, jossa heidän seuraajansa voivat ihmisluontonsa hylkäämällä muuttua kuolemattomiksi maan ulkopuolisiksi olennoiksi nousemalla UFO:n kyydissä taivaaseen, eli seuraavalle tasolle. Applewhite opettikin seuraajilleen, miten avaruusalus seurasi Hale-Bopp-komeettaa, joka oli lähimmillään maata maaliskuussa 1997. Tällöin oli sopiva hetki jättää vihamielinen maailma taakse, ja vaihtaa vajavainen ruumis UFO:ssa odottavaan täydelliseen kehoon. 

Benjamin E. Zeller on jakanut teoksensa kuuteen osaan, joista ensimmäinen avaa Heaven´s Gate (Taivaan Portti)-kultin kulttuurillista sekä uskonnollista alkuperää ja taustaa. Toisessa tutkitaan, miksi ihmiset liittyivät kyseiseen lahkoon, kolmas pureutuu liikkeen uskonnolliseen maailmankuvaan, neljäs tarkasteleekultin teologiaa ja viides syväluotaa sen uskonnollisia käytäntöjä ja tapoja. Teoksen viimeisessä osassa kirjailija pohtii, miksi Heaven´s Gaten vuosikymmeniä kestänyt matka päättyi Californiassa Rancho Santa Fen asuinalueella surullisenkuuluisalla tavalla.  

Vaikka Heaven´s Gate-kultin opit saivatkin paljon vaikutteita ufologiasta, science fictionista ja salaliittoteorioista, niin Zellerin mukaan sen kaksi suurinta päävaikuttajaa olivat kuitenkin erilaiset new age-aatteet sekä evankelikaalinen lopunaikoja painottava kristillisyys.

Tutkijoiden keskuudessa onkin käyty paljon keskustelua siitä, oliko Heaven´s Gate pohjimmiltaan kristillinen, vaiko new age-kultti. Zeller kannattaa kirjassaan ensimmäistä vaihteohtoa, koska liike noudatti oppijärjestelmää, joka sisälsi uskonnollisen teologian tavanomaiset tunnusmerkit; usko pelastukseen (soteriologia), usko maailmankaikkeuden järjestykseen (kosmologia), usko kaiken loppuun (eskatologia) sekä pyrkimys ymmärtää Kristuksen luontoa (kristologia). Liikkeen Raamatun tekstien käyttö oli valikoivaa, ja kaikki sieltä lainatut kohdat tulkittiin näkemyksen valossa, jossa pahat ulkoavaruuden olennot houkuttelivat ihmiskuntaa korruption tilaan, kun taas hyvät ulkoavaruuden olennot halusivat auttaa ihmisiä kehittymään.

Brian E. Zeller ei demonisoi kirjassaan Heaven´s Gate-kultin jäseniä. Huijattujen hullujen sijasta hän pyrkii näkemään heidät tavallisina ihmisinä, jotka kaikkien muiden tavoin etsivät tarkoitusta ja merkitystä elämäänsä tässä ajassa ja tuonpuoleisessa. Meille uskoville teos on vakava muistutus siitä, miksi emme saisi koskaan pitää evankeliumia Jeesuksesta piilossa tässä maailmassa. UFO-uskonnon tarjoama totuus taivaan portista olikin tuhon tie. 

Kirja-arvio on julkaistu aikaisemmin Ristin Voitto -lehdessä.

Markus Majabacka