Jumalan taisteluvarustus Vanhassa testamentissa Osa 2. Vyö

Jumalan taisteluvarustus Vanhassa testamentissa Osa 2. Vyö

”Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus…
Kirje efesolaisille 6:14 FB92

”Mutta Iisain kannosta nousee verso, ja vesa puhkeaa sen juurista. Hänen päällään lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Herran pelko on hänen ilonsa. Ei hän tuomitse silmämitalla eikä jaa oikeutta korvakuulolta, vaan hän tuomitsee köyhien asiat vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille. Suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö, totuus vyönä hänen lanteillaan.” Jesaja 11:1-5 FINRK

Vanhan testamentin kreikankielinen käännös Septuaginta käyttää sanaa (aletheia) jota Paavali käyttää myös efeoslaiskirjeessä. Sana kuvaa totuuden lisäksi myös uskollisuutta. Vuoden 1992 kirkkoraamattu kääntääkin sanan uskollisuudeksi.  

”Vanhurskaus on hänellä varustuksena ja uskollisuus vyönä hänen uumillaan.” Jesajan kirja 11:5 FB92

Totuus ja uskollisuus mainitaan molemmat Ilmestyskirjassa kolmiyhteisen Jumalan ominaisuuksina.

”Minä näin taivaan avoinna: valkoisen hevosen, jonka selässä oli istuja. Hänen nimensä on Uskollinen ja Totuudellinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaasti.” Ilmestyskirja 19:11 FINRK  

Eli voimme puhua siis totuuden ja uskollisuuden vyöstä. 

Jesajan profetian aikana Jumalan oma kansa oli kääntänyt selkänsä Jumalan käskyille ja eli pimeydessä. Sitä ympäröivät myös vihamieliset kansat. Jumala lupasi lähettää heille Messiaan kuningas Daavidin suvusta, joka vapauttaisi heidät vihollisen otteesta. Voitokkaan vapauttajan ominaisuuksia olisivat totuus ja uskollisuus.  

Jeesuksen syntymän aikana juutalaisilla oli probleema. Heidän muinaisten profeettojensa ennnustukset voitokkaasta messias-kuninkaasta, joka vapauttaisi kansansa sortajien vallasta ja pystyttäisi oman rauhan valtakuntansa kansansa keskelle, eivät näyttäneet  toteutuneet muuten kuin vain osittain. Vaikka Babylonian pakkosiirtolaisuudesta oltiinkin palattu takaisin omaan maahan, niin Jumalan omaisuuskansa oli yhä vieraan vallan alaisena, tällä kertaa Rooman suurvallan, eikä uudelleen pystytetty temppeli vastannut profeettojen ilmoitusta. Tästä syystä Jeesuksen ilmestyminen mukaan kuvioihin aiheuttikin aluksi suurta innostusta kansan keskellä, joka kuitenkin kuihtui nopeasti, kun tajuttiin, ettei hän tullutkaan karkottamaan roomalaisia, eikä ollut halukas toimimaan kansansa poliittisena johtajana.  

Jeesuksen kuoleman, ylösnousemuksen ja Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen syntynyt alkuseurakunta vasta ymmärsi, että ihmiskunnan syntien puolesta itsensä uhrannut nöyrä Kristus todellakin perusti profeettojen lupausten mukaisesti valtakuntansa maan päälle mutta kyseessä olikin hengellinen valtakunta, joka asui hänen seuraajissaan sisäisesti Pyhän Hengen kautta. He myös ymmärsivät, että profeettojen ennustusten mukaisesti aikojen lopulla hän palaisi perustamaan myös konkreettisen rauhan valtakuntansa uudistettuun maailmaan, ja silloin paha saisi lopullisesti palkkansa. 

Jeesus Kristus tuli vapauttamaan kansansa  – mikä tarkoittaa kaikkia meitä uskovia – paholaisen otteesta. Totuus on hänen ominaisuutensa. Hänen lihaksi tulemisen, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta Jumalan ikuinen totuus, josta Vanhan testamentin profeetat puhuivat sitä täysin ymmärtämättä, tuli paljastetuksi koko ihmiskunnalle aivan uudella tavalla. 

”Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule Isän luo muuten kuin minun kauttani.” Johannes 14:6 FINRK   

Jesajan kirjan voitokas soturi-kuningas mielessään Paavali kehotti Efeson uskovia pukemaan yllensä lähetetyn messiaan, Jeesuksen Kristuksen. Kun pysymme hänessä, niin hänen totuutensa ympäröi meitä vyön tavoin. Tällöin emme kompastu vihollisen valheisiin. Profeetta Jeremiaa kehotettiin ostamaan uusi puhdas pellavavyö ja pitämään sitä vyötäisillään. Tämä kuvasi läheistä yhteyttä Jumalan ja hänen kansansa välillä. Meidät on kutsuttu elämään läheisessä yhteydessä Jeesuksen kanssa, kuten vyö on lähellä omistajaansa. Tällöin hänen ikuinen ja voimallinen sanansa näyttää meille totuuden itsestämme, Jumalasta sekä paljastaa meille vihollisen juonet. Hänen sanansa on Vanhan testamentin Psalmin mukaan valo tiellämme.  

Jeesus Kristus on jo on voittanut saatanan joukot, ja tulee antamaan niille lopullisen kuoliniskun aikojen lopulla. Ne voivat kyllä hyökätä epätoivoisesti eri tavoin hänen seurakuntaansa vastaan maan päällä mutta eivät voi sitä voittaa, koska se on sisäinen valtakunta. Voitto on hänen.  

Lähteet: Sacred Weapons for Spiritual War, Old testament Allusions and Armor of God, Emil Anton: Kahden Virran maa.

Markus Majabacka