Jumalan taisteluvarustus Vanhassa testamentissa Osa 7. Miekka

Jumalan taisteluvarustus Vanhassa testamentissa Osa 7. Miekka

Ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana. Kirje efesolaisille 6:17 FB92

Hän antoi minulle suun kuin terävän miekan, kätensä varjoon hän minut kätki, hän teroitti minut kuin nuolen, viineensä hän minut talletti. Jesajan kirja 49:2

Vanhasta testamentista profeetta Jesajan kirjasta löytyy neljä niin kutsuttua palvelijan laulua, jotka kuvaavat Herran palvelijan palvelua, kärsimystä ja korottamista. Näistä neljästä palvelijan laulusta toinen löytyy Jesajan kirjan luvusta 49 jakeista 1-13. Tämä teksti puhuu Messiaan työstä maailmassa ja Hänen menestyksestään. Tässä toisessa palvelijan laulussa Messias tuo esiin Jumalan loiston, ennallistaa Jumalan kansan, ja on suuressa kunniassa Jumalan silmissä. Tämä Herran palvelija valvoo maan ennallistamista ja rauhanomaisen valtakunnan perustamista, ja Hän tulee olemaan Jumalan lohdutuksen välittäjä kansalleen. Oman kansansa lisäksi Messias on on valittu lunastamaan myös pakanakansat, ja Hän olisi valo koko maailmalle. Tämä VT:n teksti puhuu siis profetaallisesti siitä, miten Jumalan pelastus tuodaan kaikille ihmisille Jeesuksessa Kristuksessa! Näin ollen Hän on Jesajan profetioiden täyttymys.

Jesajan kirjan luvussa 49 kuvattu palvelijan suusta lähtevä terävä miekka on profeetallinen kuva Jumalan voimallisesta Sanasta, ja se pomppaakin esiin useita kertoja Uudessa testamentissa.

1. Ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana. Kirje efesolaisille 6:17
2. Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Kirje heprealaisille 4:12
3. Hänen suustaan pisti esiin kaksiteräinen, terävä miekka. Ilmestyskirja 1:164. Näin sanoo hän, jolla on kaksiteräinen, terävä miekka. Ilmestyskirja 2:12
5. Ellet tee parannusta, minä tulen kohta luoksesi ja käyn heitä vastaan, isken heitä suuni miekalla. Ilmestyskirja 2:16
6. Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Ilmestyskirja 19:15

Profeetta Jesajan aikaan mennessä oli käynyt hyvin selväksi, että juutalaiset olivat kansana epäonnistuneet elämään Jumalalta saamansa kutsun ja päämäärän mukaan, eli olla Jumalan uskollinen palvelija maailmassa ja kansojen valo. Jesajan teksti puhuikin profeetallisesti siitä, miten Jumala lähettäisi oman palvelijansa, Todellisen Israelin, maailmaan sen valoksi. Tällä Jumalan palvelijalla oli suussaan armon ja totuuden sanat.

UT:n tekstien mukaan Jeesus Kristus on kaikkien kansojen vanhurskas tuomari, jonka ensisijainen ase on Hänen Sanansa. Rohkaisevaa on se, että vaikka Jeesus olisi voinut täydellisenä, pyhänä ja oikeudenmukaisena Jumalana tulla maailmaan vain tuomitsemaan kaikki meidät, jotka epäonnistumme jatkuvasti Hänen hyvien käskyjensä noudattamisessa, niin hän tulikin etsimään ja pelastamaan kadonneita – oman kansansa ja myös pakanakansojen keskeltä.

Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Luukas 9:10

Jumala-ihmisenä Jeesus kuoli rakkaudellisesti palvelijana luomiensa ihmisten puolesta nousten ylös voitokkaasti kuoleman voittajana. Jeesuksen ylösnousemus julisti, että kuolema ja synti oli käsitelty ja että jokainen, joka uskoo häneen, on myös samanlaisen ylösnousemusruumiin perillinen.
UT:ssa kuvataan kuitenkin myös, miten aikojen lopulla Jeesus palaa takaisin valkoisella hevosella ratsastavana soturi-kuninkaana ja tuomarina. Tällöin Hänen suustaan tulee ulos terävä totuuden miekka, jolla hän tuomitsee oikeudenmukaisesti kaikki ihmiset ja kansat. Kaikki maailman historina aikana tehty pahuus, julmuu ja epäoikeudenmukaisuus saa vihdoin palkkansa, lopullisesti.

15 Hänen suustaan lähtee terävä miekka. Sillä miekalla hän lyö kansoja, hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa kaikkivaltiaan Jumalan hehkuvan vihan viinin. 16 Hänen viittaansa on reiden kohdalle kirjoitettu nimi: kuninkaiden Kuningas, herrojen Herra. Ilmestyskirja 19:15-16

Vanhasta ja Uudesta testamentista käy ilmi, että Jumalan Sanalla on kaksi päätehtävää.
1. Se paljastaa kaiken vääryyden lentokentältä löytyvän läpivalaisulaitteen tavoin osoittaen, kun ihminen on ajautunut pois Jumalan tahdosta vieraalle ja väärälle tielle.

12 Jumalan sana on elävä ja väkevä. Se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelet ja luiden ytimet, se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. 13 Jumalalta ei voi salata mitään. Kaikki, mikä on luotu, on avointa ja alastonta hänelle, jolle meidän on tehtävä tili. Hepr. 4:12-13

2. Jumalan Sana välittää kuitenkin myös suurta armoa ja lohdutusta heikoille ja kamppaileville Jumalan lapsille.

14  Koska meillä siis on suuri ylipappi, joka on kulkenut läpi taivaiden, Jeesus, Jumalan Poika, pysykäämme tässä tunnustuksessa. 15 Meidän ylipappimmehan jos kukaan kykenee ymmärtämään vajavuuksiamme, sillä häntä on koeteltu kaikessa samalla tavoin kuin meitäkin koetellaan; hän vain ei langennut syntiin. 16 Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin kun sitä tarvitsemme. Heprealaiskirje 4:15-16

Tosiasia on se, että jokainen kristitty on tässä maailmassa hengellisen sodan keskellä. Jumalan vihollinen saatana koittaa saada kristityn kaatumaan erilaisten valheiden avulla. Paavalin ohje ahdingon keskellä olevalle kristitylle on vetää esiin Jumalan Sanan miekka, joka paljastaa meille totuuden itsestämme, paholaisesta ja Jumalasta, kun olemme vaarassa antaa periksi, tai eksyä eri alueilla elämässämme. Silloin kun annamme kristittyinä periksi kiusauksille, saamme parannusta tehden levätä Jumalan Sanan kallisarvoisissa lupauksissa Hänen anteeksiannostaan ja armostaan Jeesuksessa Kristuksessa.

Katariina Sienalainen oli 1300-luvulla elänyt dominikaanien sääntökuntaan kuulunut maallikkosisar. Tarina kertoo ristiinnaulitun Jeesuksen ilmestyneen hänelle. Heidän välillään käytiin seuraava keskustelu:

Jeesus: ”Katariina, tyttäreni, näetkö kuinka paljon minä olen kärsinyt sinun hyväksesi Sinunkin täytyy myöntyä kärsimään minun takiani”.
Katariina: ”Herra, missä sinä olit kun kiusaukset repivät sydäntäni?”
Jeesus: ”Olin sydämessäsi”.
Katariina: ”Herra, sinä olet koko totuus ja minä kunnioitan sinun majesteettiuttasi. Mutta kuinka voisin uskoa, että olit sydämessäni, kun se oli täynnä likaisia ja inhottavia ajatuksia?”
Jeesus: ”Mitä tuollaiset ajatukset ja kiusaukset herättivät sinussa, iloa vai tuskaa? Nautintoa vai inhoa?”
Katariina: ”Suurta tuskaa ja inhoa.
Jeesus: ”Ja kuka oli se, joka sai sinut tuntemaan tuon inhon tunteen, ellen minä, joka olin kätkettynä sydämesi syvyydessä. Ellen olisi ollut siellä, olisivat tuollaiset ajatukset tunkeutuneet sydämeesi ja olisit tuntenut suurta nautintoa. Mutta minun läsnäoloni sydämessäsi oli syy inhon tunteeseesi.”

Nuorena törmäsin välillä sellaiseen opetukseen, jossa uskovia kehotettiin tarkasti pukeutumaan joka päivä osa kerralla hengelliseen taisteluvarustukseen, jotta yhtäkään suojaamatonta aluetta ei jäisi, jonne paholainen voisi ampua palavia nuoliaan. Paavalin kirjeestä efesolaisille löytyvässä hengellisessä taisteluvarustuksessa kyse on kuitenkin Jumalan sota-asusta, ei meidän. Jumalallinen soturi-kuningas antaa käyttöömme oman sota-asunsa, koska Jeesus Kristuksen voitto saatanasta, kuolemasta ja synnistä luetaan meidän omaksemme uskon kautta Häneen! Kristus-kuninkaan ominaisuudet ovat meidän käytössämme vihollistamme vastaan. Hänessä me itsessämme heikot ja pelokkaat kristityt pysymme pystyssä kaikenlaisten taistelujen keskellä.

Jumalan taisteluvarustus Vanhassa ja Uudessa testamentissa julistaakin meille armon ja pelastuksen rohkaisevaa sanomaa. Kaikki helvetin voimat yhdessä eivät voi varastaa meiltä pelastustamme, kun olemme Jeesuksessa Kristuksessa.miekka

 Joten rakas taistelutoverini, tartu tänään kanssani Pyhän Hengen synnyttämään Raamatun Sanaan, ja maista sieltä hänen hyviä lupauksiaan! Näin saat voiman kulkea voittajana maaliin saakka kaikkien taistelujen läpi.

Lähteet: Sacred Weapons for Spiritual War, Old Testament Allusions and Armor of God, What are the four Servant Songs in Isaiah? Vanhan testamentin viikkohartauskirja.

Markus Majabacka