Kristus on keskellämme!

Kristus on keskellämme!

“Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään”.

Nämä Jeesuksen opetuslapsilleen osoittamat rohkaisevat sanat on tallennettu Matteuksen evankeliumiin. Yksi ihminen ei voi vielä muodostaa seurakuntaa mutta jo kaksi ihmistä voi. Jeesus lupaa siis seuraajilleen, että Hän on Pyhän Henkensä kautta aina siellä, missä uskovat kokoontuvat yhteen, seurakunnan koosta tai kulttuurista riippumatta.

Meillä ihmisillä on sellainen huono tapa, että määrittelemme helposti Jumalan läsnäolon tilaisuuksissa vain sen mukaan, mitä itse koemme. Saatamme sanoa, että viime sunnuntain jumalanpalveluksessa Jumala oli voimallisella tavalla keskellämme, koska tunsimme silloin Pyhän Hengen vahvan läsnäolon. Seuraavana sunnuntaina tunteemme ja kokemuksemme eivät välttämättä olekaan samoja. Saatamme kokea väsymystä ja ahdistusta ja ajattelemme siksi, ettei Jumala olekaan tällä kertaa yhtä vahvasti läsnä.

On rohkaiseva tietää, etteivät omat ajatuksemme ja tunteemme määritä Jumalan läsnäoloa. Jeesuksen oma lupaus määrittää sen! Kristillinen seurakunta ylistää, palvoo ja juhlii Jumalaa suurella riemulla siksi, että HÄN ON JO heidän keskellään, eikä siksi, että Hän tulisi heidän keskelleen. Harras polvirukousmaratoni ei tuo Jumalaa yhtään sen enempää seurakunnan keskelle, kuin vapautunut ylistystanssikarkelokaan. Avoimella sydämellä toteuttetuina ne kylläkin avaavat jotakin kallisarvoista meissä ihmisissä ymmärryksen, tunteen ja kokemuksen alueella Jumalan pyhyydestä, rakkaudesta ja läsnäolosta.

Tule Pyhä Henki-kappale on suosittu rukous- ja ylistyslaulu vapaiden suuntien seurakunnissa. Onko kyseisen kappaleen laulaminen sitten ristiriidassa Jeesuksen omien sanojen kanssa? Ei tienekään, jos ymmärrämme laulun sanoman oikein. Emme kutsu Pyhää Henkeä keskellemme siksi, ettei hän vielä ole siellä, vaan kutsumme keskellämme JO LÄSNÄOLEVAA ja meissä asuvaa Kristuksen Henkeä kohtaamaan meitä henkilökohtaisesti. Kutsumme häntä avaamaan sydämemme ymmärtämään ja vastaanottamaan Jeesuksen suurta armoa ja rakkautta niin, että pelkän pään tiedon sijasta se tulisi meille myös eläväksi todellisuudeksi, jonka voi myös kokea ja tuntea. Kutsumme Pyhää Henkeä tekemään meille eläväksi Jumalan Sanaa. Kutsumme Pyhää Henkeä täyttämään meitä voimalla ja rohkeudella alkuseurakunnan tavoin. Kutsumme Pyhää Henkeä toimimaan erilaisten armolahjojen kautta seurakunnan yhteiseksi eheytymiseksi, parantumiseksi, vahvistumiseksi ja rakentumiseksi.

Kun kokoonnumme yhteen Jeesuksen nimessä, niin on tärkeä muistaa, ettei kysymys ei ole koskaan siitä, mitä me teemme Jumalalle vaan siitä, mitä Jumala on jo tehnyt Jeesuksen kautta meidän puolestanne. Me saamme iloita ja pomppia riemusta, koska ylösnoussut Jumalan Poika on keskellämme valmiina palvelemaan meitä!

Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Room. 8:38-39

Markus Majabacka