ROHKEUS

Jumalan voima ja rohkeus on olemassa oleva tosiasia, joka on tarkoitettu jokaisen kristityn käyttöön

2 Samuelin kirjasta ja 1 Aikakirjasta löytyy molemmista kohta, missä kerrotaan kuningas Daavidin sotasankareista ja heidän suorittamistaan urotöistä. Kun näitä molempia kohtia tiirailee tarkemmin, niin käy selväksi, että jokainen näistä sankariteoista oli yliluonnollinen, eli ihmiselle itselleen mahdoton. Nämä Daavidin uskolliset miehet tekivät siis tekoja, joita he eivät olisi koskaan kyenneet tekemää vain omassa voimassaan.

2 Samuelin kirjan luvun 23 jakeessa 8 kerrotaan Adino-nimisestä miehestä, joka löi kuoliaaksi 800 vihollisarmeijan miestä yksinään. Jakeissa 9-10 kerrotaan kolmesta Daavidin miehestä, jotka jäivät yhdessä päällikkönsä kanssa taistelemaan filistealaisia vastaan, kun muu Israelin armeija vetäytyi peloissaan taistelusta. Näistä kolmesta sankarista mainitaan nimeltä Eleasar, joka surmasi niin kauan vihollisia, että hänen kätensä kouristui kiinni miekkaan. Daavidin, näiden kolmen miehen ja erityisesti Eleasarin peräänantamattomuuden ja rohkeuden vuoksi Israel sai suuren voiton vihollisistaan. Peloissaan vetäytynyt Israelin armeija pääsi nyt nauttimaan näiden sankareiden rohkeuden tuloksista, kun he palasivat ryöstämään voitetun vihollisen leiriä.

Jakeissa 11-12 kerrotaan Samma-nimisestä miehestä. Filistealaisten sotajoukko oli tullut tuhoamaan israelilaisten peltopalstaa, missä kasvatettiin linssiä ruoaksi. Muiden israelilaisten lähtiessä peloissaan vihollista karkuun, Samma meni rohkeasti yksin keskelle peltopalstaa ja sai sen pelastetutksi karkoittamalla yksin filistealaisten sotajoukon.

Jakeissa 13-17 kerrotaan kolmesta Daavidin miehestä, jotka lähtivät hakemaan vettä päällikölleen kaivosta, joka sijaitsi filistealaisten miehittämällä alueella. Heidän kerrotaan tunkeutuneen filistealaisten leiriin. Tunkeutua-sana (baqa) tarkoittaa murtautua, hajoittaa ja repäistä. Todennäkoisesti miehet eivät vain hiipineet hakemaan vettä kaivosta, vaan taistelivat myös urheasti vihollista vastaan veden hakumatkalla.

Jakeessa 18 kerrotaan Abisaista, joka tappoi keihäällään yksin 300 vihollissotilasta.

Jakeessa 20 kerrotaan Benajasta, joka surmasi kaksi mooabilaista urhoa. Urho-sana (ariy’el) tarkoittaa alkukielellä leijonan kaltaista. Nämä mooabilaiset miehet olivat siis hurjia ja pelättyjä sotasankareita. Benejan kerrotaan myös laskeutuneen lumituiskun aikana tyhjään kaivoon, missä hän surmasi siellä piileskelevän leijonan. Koska sankariteko tapahtui talvella, jolloin olosuhteet ovat vaikeat, oli Benajan teko sitäkin urhoollisempi. Lisäksi Benajan kerrotaan myös tappaneen egyptiläisen jättiläisen menemällä tätä vastaan ainoastaan sauva kädessään. 1 Aikakirjassa jättiläisen kerrotaan olleen viisi kyynärää pitkän ja aseistautuneen keihäällä, joka oli suuri kuin kutojien käyttämä kangastukki. Benaja tempasi (gazal = ottaa pois voimalla) keihään jättiläisen kädestä ja tappoi hänet tämän omalla aseella.

 Mistä Daavidin miesten rohkeus oli peräisin?


Voimme nähdä, että kaikkien näiden Daavidin sotamiesten toteuttamat teot olivat tekoja, jotka he tekivat Jumalan heissä vaikuttamalla voimalla. Omassa voimassaan he olivat aivan samanlaisia vajavaisia ihmisiä kuin mekin suruineen ja huolineen.
1 Aikakirjassa näitä samoja Daavidin sotureita kuvataan seuraavilla sanoilla:

Nämä olivat Daavidin tärkeimmät sotasankarit, jotka yhdessä koko Israelin kanssa tukivat häntä kaikin voimin tehdäkseen hänestä Israelin kuninkaan Herran sanan mukaisesti. 1 Aikakirja 11:10

Suomenkielisten tukivat häntä kaikin voimin sanojen tarkka merkitys Raamatun alkutestissä on vahvistuivat hänen kanssaan. Daavidin sotamiehet siis vahvistuivat rohkeudessa, kun he viettivät aikaansa sotapäällikkönsä seurassa. Daavidin usko ja luottamus Jumalaan tarttui myös heihin. Heidän jumalasuhteensa kasvoi ja kehittyi, kun he seurasivat Daavidin palavaa rukouselämää ja hänen läheistä ja rehellistä suhdettaan Luojaansa. Daavid oli varmasti myös rohkaissut miehiään kertomalla heille niistä yliluonnollisista teoista, joita hän oli tehnyt Jumalan voimassa. Nämä Daavidin miehet kävivät päällikkönsä tavoin rohkeasti sotaan vihollisen joukkoja vastaan ja tekivät inhimillisesti mahdottomia tekoja, koska he luottivat Jumalan voimaan mahdottomalta näyttävissä tilanteissa. Heidän rohkeutensa tarttui myös toisiin israelilaisiin, jotka pelkäsivät.

Myös me vahvistumme kristittyinä, kun vietämme aikaa oman päällikkömme Jeesuksen Kristuksen seurassa. Hänen Pyhä Henkensä asuu meissä kaivaten saada yhä enemmän sijaa meissä voidakseen virrata voimallisesti ulos elämästämme siunaukseksi, rohkaisuksi ja vapaudeksi toisille ihmisille. Tässä Pyhän Hengen voimassa me saamme käydä rohkeasti ja luottavaisesti taisteluun saatanan voimia vastaan vangittuja vapauttaen Jumalan antamin asein ja varustein, joita ovat rukous, Raamatun sana, ilosanoman julistus sekä erilaiset armolahjat. Kun me vahvistumme uskossa ja rohkeudessa, niin se vaikuttaa positiivisella tavalla myös toisiin uskoviin ympärillämme. Myös heidän uskonsa, rohkeutensa ja luottamuksensa Jumalaan kasvaa, kun he näkevät meidän ottavan uskon askelia eri alueilla ja näkevät Jumalan toimivan yliluonnisella tavalla näiden ottamiemme askelien seurauksena.

Raamattuun tallennettuista Daavidin miesten urotöistä näemme sen periaatteen, ettei Jumala tarvitse isoa joukkoa tahtonsa ja suunnitelmiensa toteuttamiseen. Hänelle riittää yksikin hänen armoonsa, rakkauteensa, pyhyyteensä ja voimaansa luottava ja turvaava ihminen. Jumalan armeija ei ole pakollinen eikä palkka-armeija. Se koostuu aina vapaaehtoisista, jotka palvelevat ja seuraavat päällikköään iloiten.

Rohkeus on kasvavaa lajia


Markuksen evankeliumissa Jeesus sanoo seuraavat mielenkiintoiset sanat kahdelletoista opetuslapselleen ja muille kuulijoilleen:

 Tarkatkaa sitä, mitä kuulette. Millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan, ja vielä lisätäänkin.
Markus 4:24

Jeesuksen käyttämä mitta-sana kuvaa astiaa tai keppiä, jolla mitataan erilaisia asioita. Jeesuksen sanat puhuvat meille siitä, että Jumala tahtoo lisätä kirkkauttansa ja voimaansa omiensa elämässä. Syy siihen, että monet uskovat ja seurakunnat ovat voimattomia ja ilman rohkeutta ei ole Jumalassa, vaan siinä, ettei aikaa käytetä taivaallisen ylipäällikön läsnäolossa vahvistumiseen. Jumalan voima ja rohkeus on olemassa oleva tosiasia, joka on tarkoitettu jokaisen kristityn käyttöön, koska Pyhä Henki asuu jokaisessa Jeesukseen uskovassa mutta tämä rohkeus ja voima ei valtaa automaattisesti jokaista uskovaa. Se aktivoituu vain niiden elämässä, jotka ovat valmiita seuraamaan Pyhän Hengen tahtoa ja johdatusta elämässään omien halujen, päämäärien ja unelmien sijaan.

Jumala haluaa puhdistaa ja täyttää rakkaudellaan sekä voimallaan kansaansa maan päällä, jotta voisimme Daavidin sankarien tavoin tehdä rohkeita uskon tekoja Hänen kunniakseen. Kun annamme itsemme Jumalan käyttöön rakastaen, rukoillen, palvellen ja kadonneita etsien, niin hän vuodattaa meissä asuvan Henkensä kautta lisää voimaansa ja rohkeuttansa elämäämme. Meistä tulee avoimia kanavia, joiden kautta Pyhän Hengen voima virtaa vapaasti  ulos ihmisiä koskettaen ja vapauttaen. Tämä on Jumalan päämäärä ja tarkoitus jokaiselle kristitylle maan päällä.

Millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan, ja vielä lisätäänkin…

En ole ollut aikaisemmin hyvä rukoilija mutta tiettyjen haasteiden keskellä minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa, kun alkaa rukoilla ja etsiä elämässäni Jumalan läheisyyttä ja tahtoa. Kun aloin säännöllisesti rukoilla, niin rukous alkoi vetää minua mukaansa. Nykyään en enää halua elää ilman Jumalan kanssa säännöllisesti vietettyä aikaa. Niistä on tullut elämäni kohokohtia. Huomaan rukousten vaikutuksen kaikkialla. Kun rukoilen, näen Jumala selkeästi johdattavan minua ja avaavan oikeita ovia ja tilanteita sekä sulkevan vääriä. Olen riippuvainen hänen viisaudestaan, voimastaan ja rohkeudestaan joka päivä, koska omassa itsessäni tiedän olevani tyhmä ja voimaton pelkuri.

Jumalan kanssa vietetty aika avaa hengelliset korvamme kuulemaan hänen hyvän äänensä, hengelliset silmämme näkemään hänen hyvät suunnitelmansa ja sydämemme ymmärtämään hänen hyvän tahtonsa.

Tervetuloa siis viettämään laatuaikaa Isän, Pojan ja Pyhän Hengen muuttavassa läsnäolossa! :)