The Last Reformation-liike tarkastelussa

The Last Reformation -liike on ollut paljon esillä viime aikoina niin sosiaalisessa mediassa, kuin myös kristittyjen huulilla. Liike näyttää jakavan ihmisiä vahvasti kahteen leiriin, joista toiset näkevät sen opillisissa painotuksissa ja toiminnassa kristikunnan herätyksen avaimen, kun taas toiset näkevät liikkeen johtavan kristittyjä kauemmaksi niin sanotusta klassisesta kristinuskon opista.

Halusin saada liikkeen toiminnasta ja opillisista painotuksista satunnaisia somekohtaamisia paremman kuvan, joten luin läpi liikkeen perustajan, tanskalaisen Torben Sondergaardin kirjoittaman kirjan The Last Reformation – Back to the New Testament model of discipleship (Viimeinen uskonpuhdistus – Paluu Uuden testamentin malliin opetuslapseudesta) sekä katsoin liikkeen toiminnasta kertovan kaksituntisen videon The Last Reformation – The Beginning (Viimeinen uskonpuhdistus – Alku).

Ensiksi ajatuksiani kirjan sanomasta.

Kirjan viesti pähkinänkuoressa on se, että jokainen tämän päivän kristitty on kutsuttu tekemään niitä samoja tekoja, joita alkuseurakunnan uskovat tekivät: Jeesuksen nimessä parantamaan sairaita, ajamaan ulos pahoja henkiä sekä kastamaan. Kirjaa lukiessa huomasin Torbenin palon ja innon asian puolesta tarttuvan myös itseeni. Hän on monessa kohtaa oikeassa siinä, että me olemme kristittyinä usein kääntyneet sisäänpäin, emmekä ole ottaneet tosissamme sitä tehtävää, jonka Jeesus on meille jättänyt. Läpi koko kirjan toistetaan säännöllisesti viestiä siitä, että pääsyyllinen näiden asioiden toteutumattomuuteen – erityisesti länsimaiden kristittyjen elämässä – ovat eri tunnustusten alle lokeroituneet seurakunnat sekä niiden rakenteet, kulttuuri ja perinteet, jotka eivät ole Apostolien teoista löytyvän mallin mukaisia, vaan sen vastaisia. Kirjoittaja painottaa myös kirkkorakennusten sijasta kaavoista vapaita kodeissa kokoontumisia ainoana oikeana raamatullisena mallina uskovien yhteisille kokoontumisille. Tässä joitakin kirjasta löytyviä lainauksia (suora suomennos englannista):

“Jumalanpalveluksen konsepti, joka koostuu lauluista, rahalahjan antamisesta,  saarnasta ja ehtoollisesta ei löydy Raamatusta…Kaikki ne asiat, jotka näyttävät olevan niin tärkeitä tänään eivät löydy Raamatusta tai ensimmäisten uskovien elämän kuvauksista.”

“Unohda kirkkorakennukset, säännöt, jäsenyydet, tilaisuudet ja kaiken muun, jonka liität seurakuntaan…Alkuseurakunnan uskovilla ei ollut mitään tiettyä seurakuntaorganisaatiota…Heillä ei ollut kirkkorakennuksia tai seurakuntaorganisaatioita nimillä helluntailaiset, baptistit, luterilaiset. Nämä ovat kaikki muureja, jotka olemme pystyttäneet ja jotka Jumala tulee murtamaan alas viimeisinä päivinä…”

Torben ihannoi Apostolien tekojen kuvausta Pyhän Hengen vuodatuksen seurauksena Jerusalemiin syntyneestä vastasyntyneestä seurakunnasta, jolle ei ollut vielä muodostunut selkeää toimintarakennetta, mallia ja traditioita. Kirjoittaja näyttää kuitenkin unohtavan, että jo hyvin pian tämän jälkeen kristittyjen vainojen alkaessa Jerusalemissa uskovat pakenivat sieltä pois, ja kulttuurellisesti erilaisia ja eri näköisiä seurakuntia perustettiin eri puolille sen aikaista maailmaa. Myös seurakuntien oppi alkoi saada lisää lihaa luidensa päälle. Paavali eivätkä muut apostolit missään kohden kirjeissään glorifioineet Jerusalemin ensimmäisen seurakunnan toimintaa, eivätkä kehottaneet eri puolilla asuvia uskovia palaamaan sen toimintamalliin. Päinvastoin apostolit käyttivät paljon aikaa vielä tuoreen kristinuskon opin rakentamiseen ja kehittämiseen, seurakuntien toiminnallisten rakenteiden lujittamiseen sekä antoivat arvoa myös juutalaisille tavoille ja traditioille, jotka eivät sotineet kristityn vapautta eikä evankeliumia vastaan.

On rikkautta, että samoja asioita tutkitaan eri uskonsuuntien tunnustuksista käsin. Voimme oppia toisiltamme paljon. Valaisemme ikään kuin samaa totuutta eri suunnista tulevilla valonheittimillä. Ei ole olemassa yhtäkään tunnustuksetonta seurakuntaa, yhteisöä tai liikettä. Kaikille muotoutuu aina jonkinlainen oppi ja rakenne sekä tapoja ja perinteitä, eikä siinä ole mitään Jumalan Sanan vastaista. Liikkeet, jotka painottavat haluavansa olla vapaita kaikista inhimillisistä rakenteista, tavoista ja traditioista ja olla avoimia vain Pyhän Hengen johdatukselle, alkavat kuitenkin viimeistään siinä vaiheessa muodostaa omaa rakennettaan ja oppiaan, kun mukaan tulee ihmisiä, jotka ajattelevatkin eri tavalla ja ovat yhtäkkiä uhkaamassa liikkeen “sisästä vapautta” erilaisilla ajatuksilla.

Sitten videon pariin.

Kaksituntinen The Last Reformation – The Beginnig video on äärimmäisen taidokaasti ja myös koskettavasti tehty. Kiitosmieli Jumalan puoleen nousee kaikkien niiden ihmisten puolesta, jotka videolla kokevat paranemisihmeen rukousten seurauksena ja antavat elämänsä Jeesukselle evankeliumin kuultuaan. Torben on rohkea julistaja. Hän ei ainoastaan rukoile sairaiden puolesta, vaan myös julistaa suoraan ja selkeästi kuulijoilleen parannusta synneistä ja kääntymistä Jeesuksen puoleen. Suurin ongelma videolla on kuitenkin The Last reformation -liikkeen käsitys uskovan kasteesta. Alla suora suomennos videolla monessa kohtaa esiintyneen erään liikkeen edustajan ajatuksista:

“Usein sakramenttia (kastetta) ajatellaan ulkoisena merkkinä sisäisestä todellisuudesta. Mielenkiintoista tuossa määritelmässä on se, että siinä henkinen ja fyysinen erotetaan toisistaan täydellisesti. Ja sen  seurauksena näemme kasteen vain jonkinlaisena seremoniana ilman yhteyttä hengelliseen maailmaan. Toisin sanoen, se on vain vahvistus jostain, mikä on jo tapahtunut hengellisissä. Mutta kaste on hyvin, hyvin erilainen asia. Me olemme havainneet, että kaste ei ole vain sakramentti, eli ulkoinen merkki sisäisestä todellisuudesta. Olemme nähneet, että kun ihminen menee veteen, Jumalan Henki yhtyy tilanteeseen. Ja kun fyysinen ja hengellinen yhdistyvät vesikasteessa, Jumala tekee jotain ihmeellistä. On kiinnostavaa, että vesikaste tarkoittaa kahta asiaa. Sekä kylpyä ja hautajaisia. Ottaaksesi kylvyn sinun tulee olla likainen. Eli mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että henkilön, joka tullaan kastamaan, on tunnustettava syntinsä Jumalan edessä. Siinä mielessä kaste ja kääntymys kulkevat käsikkäin. Se (kaste) merkitsee kääntyä ja tulla uskoon. Edellytykset kasteelle, jotka Jumala haluaa meidän täyttävän, ovat parannuksen teko ja usko Jeesukseen Kristukseen. Kun jostain ihmisestä tulee kuollut synteihinsä, me otamme tämän ihmisen, joka tulee syntisenä osoittaen kääntymystä, ja kastamme hänet. Kun hän nousee vedestä, hän on täysin uusi/uudistunut ja puhdas. Kerron monille, joita kohtaamme, ettei kaste ole vain uusi lähtöasetelma. Se on aivan uusi, puhdas elämä aloitettavaksi… Syy, miksi näemme näiden asioiden tapahtuvan (Pyhän Hengen kaste, kielillä puhuminen ja pahoista hengistä vapautuminen) on, että vanhan ihmisen kuollessa pahat henget menettävät otteensa ja sijansa. Ne eivät voi piinata kuollutta ihmistä. Sillä vanha ihminen kuolee. Ja kun nouset vedestä, olet täysin uusi henkilö. Siinä on uusi ihminen uusissa vaatteissa.”

Ja sitten vielä Torben Sondergaardin ajatuksia kasteesta videolla:

“Heti kun ihmiset ovat kastettu, alan rukoilemaan heidän puolestaan vapautumista, koska silloin he ovat kuolleet Kristuksen kanssa ja nousseet ylös Kristuksen kanssa, joten saatanan täytyy jättää heidät. On todella voimakasta nähdä vapautuminen siinä hetkessä, osana kastetta… Mistä tämä taistelu johtuu? Koska saatana ei pidä siitä. Mutta nyt hän menee veden alle, ja sitten hän nousee ylös, ja tulette näkemään vapauden. Tulette näkemään vapauden ja uuden elämän…. Ajatelkaa ystävät! Näettekö? Tällainen voima on kasteessa!… Olemme nähneet monien ihmisten vapautuvan synnistä kasteen kautta. Olemme nähneet skitsofreenikoiden vapautuvan riivaajista kasteessa. Olemme nähneet syömishäiriöisten vapautuvan kasteessa. Olemme nähneet sairaiden parantuvan kasteessa. Olemme nähneet monia, jotka eivät ennen pystyneet saamaan Pyhän Hengen kastetta mutta kun heidät kastettiin vedessä Pyhä Henki tuli heidän päälleen ja he alkoivat puhua kielillä.”

Näiden molempien miehien kommenteista saa vahvasti sellaisen käsityksen, ettei synneistä vapauduta klassisen kristinuskon käsityksen mukaan yksin uskon kautta Jeesukseen, vaan siihen tarvitaan myös kasteelle meno. Mitä tämä tarkoittaa tarkemmin ajateltuna? Jos kasteelle meno liitetään ehdoksi synneistä vapautumiseksi, niin silloin pelastusta ei enää saadakaan yksin armosta uskon kautta Jeesukseen, kuten Raamattu opettaa.

Kävin myös vielä katsomassa The Last reformation -liikkeen kotisivulta heidän määritelmäänsä uskovan kasteesta (suora lainaus/suomennos):

“Monia on huijattu uskomaan, että voit vain pyytää Jeesusta sydämeesi ja sen jälkeen kaikki on hyvin. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo, että jos ihminen haluaa syntyä uudesti, hänen täytyy syntyä  vedestä ja Hengestä. Jeesus ei puhunut syntisen rukouksesta; hän saarnasi parannusta Jumalan puoleen. Kun hän opetti, hän puhui kasteen tärkeydestä vedessä ja Pyhässä Hengessä.” https://thelastreformation.com/the-full-gospel/

Liikkeen The Beginning-videon ympärille rakennetun internetsivun kysymys- ja vastauspalstalla on myös erikoinen vastaus seuraavaan kysymykseen: Haluan syntyä uudesti,  voitteko auttaa minua? 

 “Meillä on kasvava verkko uskovia ympärillä maailmaa, jotka haluavat auttaa sinua. Voit yrittää ottaa yhteyttä joihinkin heistä lähellä sinua alapuolella näkyvästä kartasta. Huomioi, että me emme tunne kaikkia näitä henkilöitä henkilökohtaisesti, vain vihreällä merkityt henkilöt – suosittelemme sinua ottamaan yhteyttä heihin.”  https://thelastreformationmovie.com/qa/

Miksi vastaukseksi ei tarjota sitä perinteistä Raamatusta löytyvää totuutta, että ihminen pelastuu ja syntyy uudesti ylhäältä yksinkertaisesti vain uskomalla Herraan Jeesukseen? Todennäköisesti siksi, että The Last Reformation-liikkeen opin mukaan kaste näyttää olevan kiinteä osa synneistä vapautumista. Ihmisen, joka haluaa tulla uskoon ja vapautua synnin vallasta, on siis ensin etsittävä käsiinsä joku luotettava uskova, joka voi kastaa hänet. Protestanttisten seurakuntien klassisessa kristinuskon opissa ihminen ei mene kasteelle vapautuakseen synnin vallasta – Kuten Torben opettaa – vaan hän menee kasteelelle siksi, että on jo vapautunut synnin vallasta pyytäessään Jeesusta elämänsä herraksi. Tämä The Last Reformation -liikkeen käsitys kasteesta selittää sen, miksi videolla jokainen, joka on kiinnostunut tulemaan uskoon, kastetaan saman tien paikasta riippumatta. Kastaminen onkin pääroolissa videolla.

Yhteenveto

Torbenin kirjoittaman kirjan lukeneena ja The Last Reformation -liikkeestä kertovan videon katsoneena olen täysin vakuuttunut siitä, että Pyhä Henki toimii heidän kauttansa pelastaen ihmisiä, parantaen sairaita ja ajaen ulos pahoja henkiä. Liikkeen rohkeassa toiminnassa on paljon sellaista hyvää, mistä monet seurakunnat voisivat ottaa oppia laiskassa evankeliointi- ja rukoustyössään. Näen kuitenkin liikkeen toiminnan siinä vaarallisena, että Apostolien tekojen Jerusalemin alkuseurakunnan “kaavoista vapaata” seurakuntamallia ainoana raamatullisena mallina painottavana se kylvää tyytymättömyyttä, kriittisyyttä ja negatiivista asennetta niitä perinteisiä seurakuntia kohtaan, joiden nimen edessä on tiettyä suuntaa kuvaava titteli ja joiden toiminta on selkeästi järjestäytynyttä sekä tiettyjä perinteitä arvostavaa.

Kasteen välttämättömyyttä synneistä vapautumiseksi ei voida pitää myöskään osana sitä klassista kristinuskon kastekäsitettä, mihin protestanttisissa seurakunnissa nojataan Raamattuun perustuvana. Liikkeestä kertovan videon kautta saa myös vahvasti sen vaikutelman, että opillisesti he niputtavat Pyhällä Hengellä täyttymisen, kielillä puhumisen ja pahoista hengistä vapautumisen kaikki nimenomaan vesikasteen kautta vastaanotettaviksi ja koettaviksi asioiksi. Myöskään tähän näkemykseen ei perinteinen kristinuskon kastekäsitys taivu.

Raamatussa ei myöskään sanota, että kristittyinä meidän päätehtävämme on kulkea ympäriinsä parantamassa sairaita, jotta ihmisten sydämet avautuisivat ilosanomalle – kuten The Last Reformationin video antaa vahvasti ymmärtää – vaan julistaa evankeliumia Jeesuksesta. Tätä julistusta seuraavat Jumalan Sanan mukaan erilaiset ihmeet ja merkit.