Jumala on pyhä Isä

Jumala haluaa aina toimia omissaan ja omiensa kautta, ei erossa heistä.  Meidät on kutsuttu yhteistyöhön pyhän Jumalan kanssa ja siksi muuttuminen on kristitylle niin tärkeää. 

Ennen tulvivan Jordan-virran ylistystä luvattuun maahan Israelin kansan johtaja Joosua antoi kansalleen seuraavan ohjeen:

”Pyhittäytykää, sillä huomenna Herra tekee teidän keskellänne ihmetekoja.” Joosuan kirja 3:5

Tässä Raamatun jakeessa käytetty pyhittäytykää-sana (qadash) tarkoittaa muun muassa valmistautumista, puhdistautumista, omistautumista ja erilleen asettamista. Ennen Jumalan suurta yliluonnollista ilmestymistä kansansa keskellä – jolloin Jordan-virran vedet lakkaisivat virtaamasta ja pysähtyisivät yläjuoksulla paikoilleen kuin muuriksi – tarvittiin jokaisen israelilaisen oman henkilökohtaisen elämän kuntoon laittaminen. Jumalan läsnäolo pyhässä liitonarkussa kulkisi kansan edellä pappien kantamana mutta kansan, jonka keskellä Jumala kulki, tuli olla puhdas ja hänelle pyhitetty. Jos israelilaiset halusivat nähdä ja kokea Jumalan kirkkauden yliluonnollisen ilmestymisen keskellään, jokaisen tuli siivota synti pois elämästään, koska he tulisivat olemaan osallisena ihmeellisessä tapahtumassa, missä Jumala näyttäisi voimansa.

Jumala haluaa aina toimia omissaan ja omiensa kautta, ei erossa heistä. Meidät on kutsuttu yhteistyöhön pyhän Jumalan kanssa ja siksi muuttuminen on kristitylle niin tärkeää.

Voima löytyy mukavuusvyöhykkeen ulkopuolelta

 

Nykypäivänä markkinoilla on paljon harhaan johtavaa ”kristillistä opetusta”, missä luvataan Jumalan kirkkauden ilmestymistä uskovien elämässä ja seurakuntien keskuudessa ilman muutosta. Pyhä Henki – jonka yksi nimi on auttaja – asuu jokaisessa uudestisyntyneessä kristityssä mutta uskossa kasvaminen on kuitenkin aina yhteistyötä ihmisen ja Jumalan Hengen kanssa. Meidän on suostuttava hänen ohjaukseensa. Eräs tunnettu pastori onkin todennut osuvasti, että aina kun ihmisille tulee Jumalan syvemmän tuntemisen nälkä, niin Pyhä Henki laittaa hänelle nopeasti harjan ja rikkalapion käteen. Jumalan ja kristittyjen päävihollisella saatanalla on ollut tuhansia vuosia aikaa hioa taitojaan ja taktiikoitaan ihmisiä vastaan. Se tietää hyvin, että paras tapa saada kristityt eksymään pois Jumalan tahdosta, on tarjota heille jotakin paljon helpompaa, kuin mitä Jumala jo tarjoaa Sanassaan. Jumalan kirjoitettu Sana on täynnä mahtavia lupauksia mutta Raamatusta voimme myös lukea, että Jeesuksen seuraaminen on kuitenkin aina kapea tien kulkemista, mihin sisältyy oman itsekkään ja syntisen lihan haluille kuolemista sekä Kristuksen kaltaiseksi kasvamista vaikeuksien ja koettelemusten kautta.

Jumalan vihollisen tarjoamassa valheellisessa totuudessa uskovan ei tarvitse poistua omalta mukavuusvyöhykeeltään. Hänen elämäänsä luvataan ihmeitä, merkkejä, enkeli-ilmestyksiä, menestystä ja Jumalan kirkkauden läsnäoloa ilman minäkeskeisestä elämäntavasta luopumista. Puheisiin, asenteisiin ja tekoihin ei tarvitse kiinnittää huomiota, koska Jumala on rakkaus eikä rakkaus vaadi mitään. Tällainen oppi on kuin huijauslääke ilman todellista vaikutusta ja tehoa kristityn elämässä. Raamatusta löytyvä totuus on aina se, että mitä rakkaampi ja läheisempi Jeesuksesta meille tulee, sitä kauheammaksi ja vakavammaksi myös väärät asiat meille tulevat. Emme halua leikitellä ja flirttailla synnin kanssa, koska juuri synti sai Jeesuksen menemään ristille.

Jumala on ottanut sinut ja minut niin tosissaan, että tuli kuolemaan meidän puolestamme ostaakseen meidät itselleen. Kysymys kuulukin, kuinka tosissamme me otamme hänet omassa elämässämme?

Pyhitetty olkoon sinun nimesi

 

Oletko koskaan miettinyt seuraavaa Matteuksen evankeliumista löytyvää Jeesuksen opettamaa rukousta ajatuksen kanssa?

Rukoilkaa te siis näin: — Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Jeesuksen opettama rukous alkaa sillä, että tunnustamme Jumalan läheiseksi ja rakastavaksi isäksemme. Hän on aina lähellä meitä ja aina valmis auttamaan. Heti seuraavassa kohdassa Jeesus kuitenkin sanoo, että Jumalan nimi on pyhitetty. Tässä jakeessa käytetyn pyhitetty-sanan (hagiazō) yksi merkitys tarkoittaa epäpyhistä asioista erottautumista.

Nykypäivänä on paljon sellaista toimintaa kristittyjen keskuudessa, missä kolmiyhteinen Jumala on riisuttu lähes kokonaan hänen pyhyydestään. Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä kutsutaan kaikenlaisilla hassuilla kutsumanimillä ja komennellaan toimimaan ihmisen tahdon ja toiveiden mukaan. Jumala ei ole kuitenkaan mikään sätkyukko, tai tuttu naapurin kaveri, jota voi lähestyä miten tahansa. Hän on pyhä Jumala.

Jos emme pidä Jumalaa pyhänä – epäpyhistä asioista erotettua – niin silloin myöskään meidän ei tarvitse hylätä vääriä asioita elämästämme ja kasvaa eteenpäin puhtaudessa ja pyhyydessä. Jumala on meidän rakastava taivaallinen isämme mutta samaan aikaan hän on myös pyhä taivaan ja maan luoja, joka vihaa syntiä niin paljon, että lähetti poikansa Jeesuksen kuolemaan meidän puolestamme, jotta emme enää eläisi synnissä! Jeesus ei kuollut ja noussut ylös kuoleman voittajana siksi, että eläisimme itsekästä elämää, vaan jotta eläisimme pyhää ja uhrautuvaa elämää hänen poikansa kunniaksi.

Meidät on kutsuttu muuttumaan

 

Joosua ei sanonut näin: ”eläkää miten haluatte, sillä huomenna Herra tekee teidän keskellänne ihmetekoja”, vaan ”pyhittäytykää, sillä huomenna Herra tekee teidän keskellänne ihmetekoja.”

Sama periaate on edelleen voimassa myös meille Uuden liiton uskoville. Jos haluamme Jumalan voiman ja kirkkauden lisääntyvän omassa elämässämme ja seurakuntamme keskellä, niin myös meidän on oltava valmiita ja halukkaita muuttumaan ja elämään sellaista elämää, joka tuo hänelle kunniaa. Meidän on myös lakattava seuraamasta vääristyneitä oppeja, jotka tarjoavat helppoa elämää mutta eivät puhu mitään synnin hylkäämisestä ja pyhityselämässä kasvamisen tärkeydestä.

Apostoli Paavali kirjoittaa näin Roomalaiskirjeessä:

Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Room. 12:1-2

Jumala on erottanut meidät poikansa Jeesuksen kuoleman kautta itselleen. Hänen hyvä tahtonsa on se, että jokainen kristitty luopuisi minäkeskeisestä elämäntyylistä ja antaisi koko elämänsä Hänen pyhään käyttöönsä. Jumala ei ole kutsunut meitä juuttumaan, vaan muuttumaan. Hengellinen elämä on prosessi, missä meidän on tarkoitus kasvaa jatkuvasti yhä enemmän kohti Kristuksen kaltaisuutta vaikka täydellisiä meistä tuleekin vasta taivaassa. Mitä enemmän me antaudumme uskovina Jumalan käyttöön, sitä enemmän myös Jumala vuodattaa viisauttaan ja voimaansa meille ollaksemme Hänen armonsa, rakkautensa ja pelastavan voimansa välikappaleita maailmassa ja elääksemme pyhää elämää Hänen nimensä kunniaksi.