Turun Kotikirkko

 

Blogikirjoitus

Tunnetko totuuden?

Jäämme kristittyinä aina uskossamme keskenkasvuisiksi – ja olemme saatanan valheiden ja juonien vietävinä – jos emme tunne kunnolla Jumalan kirjoitettua Sanaa

Joosuan kirjan ensimmäisessä luvussa kerrotaan Israelin kansan voimallisen johtajan Mooseksen kuolleen. Mies nimeltä Joosua jatkoi Mooseksen Jumalalta saamaa haastavaa tehtävää johtaa Israelin kansa luvattuun Kanaanin maahan. Joosua koki aivan varmasti suurta alamittaisuutta astuessaan tämän Jumalan miehen saappaisiin. On rohkaisevaa tietää, että vaikka Jumalan suuresti käyttämät miehet ja naiset kuolevat, niin hänen työnsä ei kuitenkaan koskaan jää kesken eikä lopu.

Suora reitti valloitettavaan Jerikon kaupunkiin kulki Jordan-virran yli. Joosuan kirjasta voimme lukea, että käynnissä oli elonleikkuun aika, jolloin virta tulvi yli äyräittensä. Suuren kansan oli täysin mahdotonta ylittää sitä ilman Jumalan yliluonnollista apua. Mooseksen eläessä Joosua oli ollut yksi luvatussa massa käyneistä vakoojista. Hän oli omin silmin nähnyt massa asuvan suurikokoisia jättiläisiä ja nähnyt vahvasti linnoitetut vaikeasti valloitettavat kaupungit. Joosua myös tiesi maassa asuvien kansojen olevan paljon israelilaisia taitavampia sodankäynnissä. Kaiken lisäksi Joosuan johdettavana oli niskoitteleva kansa, joka oli jatkuvasti kapinoinut jopa Moosesta vastaan. Ei siis ihme, että Jumalan antama tehtävä tuntui hänestä liian suurelta.

Joosuan voitokkuuden perusta

Jumala kuitenkin näki ja tunsi Joosuan suuren ahdingon ja kehotti häntä monta kertaa olemaan luja ja rohkea tehtävän suorittamisessa. Hän olisi Joosuan kanssa, niin kuin oli ollut Mooseksen kanssa. Jumala sanoi kuitenkin Joosualle, että menestyäkseen luvatun maan valloituksessa, tämän oli pidettävä kiinni tietyistä asioista.

Ole vain rohkea ja ole luja. Noudata tarkoin sitä lakia, jonka palvelijani Mooses sinulle antoi.
Älä poikkea siitä oikealle äläkä vasemmalle. Silloin menestyt kaikessa mihin ryhdyt. Pidä tämän lainkirjan sanat aina huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin, niin pystyt tarkoin noudattamaan kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Silloin sinä menestyt ja onnistut kaikissa toimissasi. Joosuan kirja 1:7-8

• Joosuan oli noudatettava Jumalan Moosekselle antamaa lakia kokonaisuutena – ei vain tiettyjä valikoituja osia siitä – ja toimittava sen mukaan.
• Joosuan oli puhuttava ulos Jumalan lain sanoja toisille. Sanan oli oltava hänen huulillaan.
• Joosuan oli tutkittava ja mietittävä Jumalan antamaa lakia säännöllisesti.

Joosuan menestyminen kansansa johtajana ei ollut seurausta erinomaisista sotastrategioista, vaan Jumalan sanojen tuntemisesta, niissä pysymisestä ja niiden mukaan elämisestä. Vain tämä mahdollisti hänen suuret voittonsa.

Emme voi tuntea Jeesusta tuntematta Hänen Sanaansa

Raamatun, eli Jumalan kirjoitetun Sanan säännöllinen tutkiminen, sen mukaan eläminen ja sen totuuksien ulos puhuminen ovat äärimmäisen tärkeitä asioita myös meille Uuden liiton kristittyille, jos haluamme olla Joosuan tavoin lujia ja rohkeita ja menestyä sen kutsun ja tehtävän toteuttamisessa, jonka Jumala on itsekullekin meistä antanut. Jeesusta kutsutaan Raamatussa Jumalan Sanaksi, ja koko Raamattu on syntynyt Kristuksen Hengen vaikutuksesta.

Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Jo alussa Sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Johanneksen evankeliumi 1:1-3

Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. 2 Tim. 3:16-17

Itselläni nousevat aina karvat pystyyn, kun jossakin puhutaan Jeesuksen läheisestä tuntemisesta puhumatta Hänen Sanansa tuntemisen tärkeydestä. Vaikka jokaisessa uskovassa asuukin Pyhä Henki, ja meidän kauttamme voivat toimia mitä voimallisimmat armolahjat, niin jäämme kristittyinä aina kuitenkin uskossamme keskenkasvuisiksi – ja olemme saatanan valheiden ja juonien vietävinä – jos emme tunne kunnolla Jumalan kirjoitettua Sanaa ja sen salaisuuksia. Saatana on juonittelun mestari. Sillä on ollut tuhansia vuosia aikaa hioa taitojaan ja taktiikoitaan ihmisiä vastaan. Meillä ei ole mitään mahdollisuuksia pärjätä sitä vastaan omalla viisaudella ja voimalla.

Muistatko, miten Jeesus karkoitti Häntä kiusaavan paholaisen erämaassa? Jeesus ei ajanut paholaista pois suurilla voimateoilla, vaan yksinkertaisesti siteeraamalla kirjoitettua Jumalan Sanaa. Jeesuksen käytössä oli vain osa pyhistä kirjoituksista mutta se riitti paholaisen karkottamiseen. Meidän käytössämme on koko Raamattu! Me voimme vastustaa paholaisen valheita ja juonia, joilla se koittaa tehdä uskonelämästämme vaikean, tuntemalla hyvin Jumalan Sanaa. Tällöin sen juonet eivät ole meille piilossa, vaan paljastuvat meissä asuvan Pyhän Hengen avustuksella.

Taipukaa siis Jumalan alaisuuteen, mutta vastustakaa Paholaista, niin se lakkaa ahdistamasta teitä. Jaakobin kirje 4:7

Hänen (saatanan) juonensa me kyllä tiedämme. 2 Kor. 2:11

Tartu Hengen miekkaan

Jumalan voimallista sanaa kuvataan Raamatussa hengelliseksi sota-aseeksi, miekaksi.

…ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana. Ef. 6:17

Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Hepr. 4:12

Jos haluamme miekkamme olevan terävän vihollistamme vastaan, meidän tulee tuntea Jumalan Sanaa. Jos emme tunne kunnolla Raamattua, niin miekkamme on tylsä. Saatana pelkää Jumalan Sanaa, koska tietää sen jokaisen sanan olevan totta.

Jos Jumalan Sanaa opetetaan valikoidusti vain tiettyjä totuuksia korostaen sekä painottaen ja tiettyjä väheksyen, niin miekka on myös tylsä. Jumalan Sanan julistuksen terävyys ja voima on aina siinä, että sitä opetetaan tasapuolisella ja tasapainoisella tavalla.

On tärkeä huomata, että Jumalan Sanaa kutsutaan Raamatussa nimenomaan Hengen miekaksi, eikä esimerkiksi kristityn miekaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kun ruokimme ja täytämme ajatuksiamme ja sisintämme Jumalan Sanalla, niin meissä asuva Pyhä Henki käyttää sitä voimallisella tavalla jumalallisiin tarkoituksiin eri tilanteissa: saatanan juonien paljastumiseen, ihmisten pelastumiseen, vangittujen vapautumiseen, sairaiden parantumiseen jne.

Kun tunnemme Jumalan Sanaa hyvin ja olemme avoimia meissä asuvan Pyhän Hengen liikkeille, niin olemme mahdoton vastus saatanalle. Olemme sille kuin märkä liukas saippua, josta on vaikea saada otetta. Paavali tunsi hyvin Jumalan Sanan ja oli avoin Pyhän Hengen liikkeille. Tästä syystä hänen palvelutyössään oli suuri voima ja voitelu. Sama pätee jokaiseen kristittyyn edelleenkin. Pelkkä Raamatun Sanan tunteminen ilman herkkyyttä ja kuuliaisuutta Pyhän Hengen ohjaukselle ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan molemmat. Tällöin voimme Joosuan tavoin kohdata uskossa suuret haasteet ja nähdä sen työn menestyvän, johon Jumala on meidät kutsunut.