Käyttäisikö Jeesus kasvomaskia?

Käyttäisikö Jeesus kasvomaskia?

Maailmanlaajuiseen koronavirusepidemiaan liittyvät erilaiset suositukset ja rajoitukset ovat saaneet monet kapinoimaan kyseisiä asiota kohtaan. Ihmisiltä tuntuu unohtuvat helposti se, ettei annettujen ohjeistusten ja rajoitusten tarkoitus ole suinkaan hankaloittaa elämää, vaan varjella sitä. Monissa kristillisissä seurakunnissa ja liikkeissä koronatyöryhmien ja virkamiesten toiminta nähdään seurakunnan vapautta rajoittavana sekä turhan pelon lietsomisena. Kiinnostava kysymys onkin, että mitä Jeesus olisi tehnyt? Olisiko hän käyttänyt kasvomaskia?

Vaikka maan päällä ollessaan Jeesus Kristus oli ihmiseksi syntynyt Jumala – kaikkien maailman herrojen ja ruhtinaiden yläpuolella – niin hän ei kuitenkaan kehottanut juutalaisia veljiään ja sisariaan välinpitämättömyyteen ja kansalaistottelemattomuuteen pakanajumalia palvovaa rooman valtakuntaan kohtaan, jonka alaisuudessa he joutuivat elämään. Päinvastoin Jeesus kehotti heitä esimerkilliseen kuuliaisuuteen Rooman lakia kohtaan.

Sitten he lähettivät muutamia fariseuksia ja Herodeksen kannattajia Jeesuksen luo saadakseen hänet puheistaan kiinni.  Nämä tulivat ja sanoivat hänelle: »Opettaja, me tiedämme, että sinä puhut totta ja olet ihmisistä riippumaton. Sinä et tee eroa heidän välillään, vaan opetat Jumalan tietä totuuden mukaisesti. Onko oikein maksaa keisarille veroa vai ei? Tuleeko meidän maksaa vai ei?»Jeesus tiesi heidän teeskentelevän ja sanoi: »Miksi te yritätte saada minut ansaan? Näyttäkää minulle denaarin raha.» He ottivat esiin rahan, ja hän kysyi: »Kenen kuva ja nimi siinä on?» »Keisarin», he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille: »Antakaa keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu.» Tämä vastaus jätti heidät ymmälle. Markus 12:13-17

Sana elämään -kommentaariraamatussa todetaan kyseisestä kohdasta seuraavalla tavalla:

Verojen maksamatta jättämisestä seurasi kovat rangaistukset. Verojen avulla juutalaiset tukivat sortajiaan, joten niiden maksaminen muistutti alistetusta asemasta. Suuri osa verorahoista meni pakanatemppeleiden ylläpitämiseen ja roomalaisen yläluokan ylellisen elämäntyylin tukemiseen.

Kaikesta tästä huolimatta Jeesus kehotti juutalaisia olemaan kuuliaisia roomalaisille vallanpitäjille, eikä kapinoimaan annettuja ohjeita ja lakeja kohtaan. Jumalan poika kehotti Pietaria maksamaan lainkuuliaisesti myös juutalaisten temppeliveroa, jopa itsensä puolesta!

Mene järvelle ja heitä onki veteen. Ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös, ja avaa sen suu. Siellä on hopearaha. Ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta.»” Matteus 17:24-27‬ ‭

Myös Rooman vallan alaisuudessa eläneet apostolit Pietari ja Paavali myötäilivät myöhemmin Jeesuksen antamaa ohjetta.

Taipukaa Herran vuoksi kaiken maallisen järjestyksen alaisuuteen: keisarin, koska hän on kaikkien yläpuolella, ja yhtä lailla käskynhaltijoiden, koska keisari on valtuuttanut heidät rankaisemaan pahantekijöitä ja palkitsemaan niitä, jotka tekevät hyvää. Jumalan tahto näet on, että te hyvää tekemällä panette sulun ymmärtämättömien ihmisten typerille puheille. Ja näin tehkää vapaiden tavoin – älkää niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan orjat. Osoittakaa kaikille arvonantoa, rakastakaa uskonveljiä, pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa keisaria. ‭‭Ensimmäinen Pietarin kirje‬ ‭2:13-17‬ ‭FB92‬‬

Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin, häneltä ovat vallankäyttäjät saaneet valtuutensa. Joka vastustaa esivaltaa, nousee siis Jumalan säädöstä vastaan, ja ne, jotka näin tekevät, saavat rangaistuksensa. Ei sen, joka tekee oikein, tarvitse pelätä viranomaisia, vaan sen, joka tekee väärin. Jos siis tahdot elää pelkäämättä esivaltaa, tee oikein! Silloin saat siltä kiitosta. Se on Jumalan palvelija ja toimii sinun parhaaksesi. Mutta jos teet väärin, pelkää! Esivalta ei kanna miekkaa turhaan. Se on Jumalan palvelija ja panee täytäntöön väärintekijälle kuuluvan rangaistuksen. Siksi on suostuttava esivallan alaisuuteen, ei vain rangaistuksen pelosta vaan myös omantunnon vaatimuksesta. Sen vuoksi te verojakin maksatte, sillä viranomaiset ovat Jumalan palveluksessa, kun he hoitavat tehtäviään. Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia. Paavalin kirje roomalaisille 13:1-7

Myöskään Vanhan testamentin profeetta Jeremia ei kehottanut muinaisessa Babylonissa pakkosiirtolaisuudessa olevia juutalaisia nousemaan tottelemattomuuteen ja anarkiaan monia jumalia palvovaa suurvaltaan vastaan.

Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Jeremian kirja 29:7

Kristittyinä meidät on kutsuttu tuomaan kunniaa Jumalalle elämämme kautta. Tärkeitä osa-alueita tähän liittyen ovat lähimmäisistämme välittäminen sekä maamme päättäjien antamien ohjeistusten noudattaminen ja kunnioittaminen silloinkin, kun koemme olevamme heitä viisaampia. Olkaamme me uskovina niitä, jotka näyttävät muille hyvää esimerkkiä sanoillamme ja teoillamme Mestarimme esimerkin mukaan.

Vastauksen kysymykseen siitä, käyttäisikö Jeesus kasvomaskia koronaepidemian aikana, jätän sinulle pohdittavaksi. :)

Lähteet: Raamattu, Sana elämään -kommentaariraamattu

Markus Majabacka