Kuinka ylösnousemusvoima aktivoituu uskovan elämässä?

Kuinka ylösnousemusvoima aktivoituu uskovan elämässä?

”Jumalan suunnitelmat sinulle ovat paljon paremmat, kuin mitkään oman suunnitelmasi. Älä pelkää alistua Jumalan tahtoon silloin, kun se on erilainen, kuin omasi.”  Greg Laurie

Jokin aika sitten törmäsin sosiaalisessa mediassa erään kristillisen julistajan nettisivuun. Jos olisin maksanut tietyn summan rahaa, niin hän olisi jakanut minulle opetusvideoidensa kautta mullistavaa ilmestystietoa siitä, miten voin saada elämääni yliluonnollisen voiman ja profeetallisuuden viitan. En maksanut, koska Jumalan Sanasta löytyy jo kaikki tarpeellinen tieto siitä, miten Jumalan suuri ylösnousemusvoima aktivoituu hänen seuraajiensa elämässä.

Raamatusta näemme, että palveleminen, antaminen ja uhraaminen on Jumalan sydämen ydin:

1. rakkaudesta meihin Isä uhrasi ainoan Poikansa.
2. kuuliaisuudesta Isälleen Poika kielsi itsensä ja antoi elämänsä puolestamme.
3. Pyhä Henki vetää huomion pois itsestään korottaen Isää ja Poikaa ihmisille.

Ainoa Jeesuksen seuraaminen, mitä Jumalan Sana opettaa, onkin aina antavaa ja omastaan luopuvaa, ei itseensä keskittyvää. Tämän kaiken polttoaineena ja moottorina on Jumalan suuren ihmisiin kohdistuvan rakkauden ymmärtäminen, joka tuli kaikessa täyteydessään esille siinä, kun Isä luopui rakkaasta Pojastaan meidän tähtemme. Jos haluamme olla kristittyinä Jumalan suuren ylösnousemusvoiman kanavina, niin meillä tulee silloin olla sama asenne, mikä Hänen Pojallaan oli.

Katsotaan seuraavaksi, mitä apostoli Paavali oli ymmärtänyt aiheesta.

Kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta teille suurenmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana. Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan vaan ilmensi Jumalan Hengen voimaa, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen vaan Jumalan voimaan. 1. Kor. 2:1-5

Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. Ef. 3:7-10

Paavali oli pyytänyt Jumalaa monta kertaa vapauttamaan hänet ”pistävästä piikistä ruumiissaan” – Raamattu ei kerro meille, mikä tämä piikki oli – mutta tästä vaivaavasta asiasta vapautumisen sijaan apostoli sai Jumalalta seuraavan vastauksen:

”Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa.” Sen tähden ylpeilen mieluimmin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas.  2 Kor. 12:9-10

Paavalin sanoista voimme nähdä, että hän yhdistää keskenään kiinnostavalla tavalla Jumalan suuren voiman ja läheisyyden heikkouteen suostumisen, omasta luopumisen ja Kristuksen tähden kärsimisen kanssa. Eräs jo edesmennyt pastori onkin todennut osuvasti: ”Mitä suurempi uhraus, sitä suurempi vapautuva voima.”

Jumalalle meidän hengellinen tilamme on aina paljon tärkeämpi, kuin ruumiillinen tilamme, ja usein juuri rajoitteemme pitävätkin meidät Paavalin tavoin kiinni Kristuksessa ja Hänen voimassaan. Älä näe heikkouksiasi ongelmana, josta pyrit jatkuvasti eroon, vaan näe ne mahdollisuutena rakastavan ja viisaan Jumalan käytössä!

Koko elämämme kuuluu Jumalalle

 

Roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa näin:

Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Room. 12:1

Voimme Raamatusta lukea, että Paavali oli luopunut Kristuksen tähden perheen perustamisesta, monista ystävyyssuhteista, terveydestään sekä vapaudestaan mutta hän luki sen kaiken roskaksi Jeesuksen rakkauden ja läheisen tuntemisen rinnalla.

Koko elämän antaminen eläväksi uhriksi Jumalalle tarkoittaa sitä, että laitamme päivittäin sivuun omat halumme ja seuraamme uskollisesti Jeesusta. Annamme sen voimamme, mikä meillä on, Hänen käyttöönsä ja suostumme Pyhän Hengen johdatettavaksi. Kaiken tämän saa aikaan kiitollisuus siitä, mitä Jeesus on tehnyt puolestamme. Hän tuli antamaan kaikkensa, jotta saisi omistaa meidät kokonaan.

Koska Jumala haluaa meille vain parasta, ja koska Hän antoi oman Poikansa, jotta voisimme elää uutta elämää ylösnousemusvoimassa – meidän tulisi iloiten luovuttaa koko elämämme uhriksi Hänelle, joka omistaa meidät kokonaan. Me ikään kuin luovutamme kiitollisina elämämme oikeudet takaisin Hänelle, joka osti meidät pois saatanan vallasta itselleen. Me rakastamme Häntä, koska Hän rakasti ensin meitä.

Ajatuksia Jumalan tottelemisesta

 

Ylösnousemusvoima on tarjolla meille, kun otamme ristimme päivittäin ja seuraamme Jeesusta uskollisesti (Mat. 16:24-25). Jos haluamme tuntea läheisesti Isän, niin meidän ei tule rakastaa Häntä vain tunteillamme ja sanoillamme, vaan meidän tulee myös totella häntä. Jumalan totteleminen on sitä, että luotamme Hänen tietävän, mikä on meille parasta kaikilla elämämme alueilla ja seuraamme Hänen johdatusta silloinkin, kun se tuntuu vaikealta.

”Jumalan suunnitelmat sinulle ovat paljon paremmat, kuin mitkään oman suunnitelmasi. Älä pelkää alistua Jumalan tahtoon silloin, kun se on erilainen, kuin omasi.” evankelista Greg Laurie

Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, totteleminen parempi kuin oinasten rasva. 1 Sam. 15:22

Jumalan tottelemisessa ei ole kuitenkaan kysymys siitä, kuinka paljon teemme asioita Hänelle ihmisten seuratessa meitä, vaan mitä teemme Hänelle silloin, kun kukaan ei ole seuraamassa meitä eikä antamassa kiitosta työstämme.

Jumalan totteleminen on sitä, että Hän on pelastajamme lisäksi myös elämämme Herra. Me luotamme Hänen sanaansa silloinkin, kun emme tiedä, miten Hän tulee ilmestymään. Jumalan totteleminen aktivoi elämämme Pyhän Hengen ylösnousemusvoimaan ja tuo mukanaan ilon, rauhan ja elämän tarkoituksen.

Jeesuksen seuraamisen siunaukset

 

Jeesuksen opetuslapsena oleminen tarkoittaa rakastamista Kristuksen esimerkin mukaan, ja tämä rakastaminen ei ole vain tunne, vaan se näkyy erilaisina rakkauden vaikuttamina tekoina elämässämme. Oman elämän antaminen Jeesukselle eläväksi uhriksi tuo mukanaan sellaista iloa, rauhaa ja tyydytystä, mitä emme voi kokea ja löytää mistään muualta. Jeesuksen tunteminen korvaa aina kaikki menetykset moninkertaisesti. Jos Jumala pyytää meitä luopumaan, jostakin, niin Hän antaa aina jotakin parempaa tilalle!

”Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan, ja sitten hän iloissaan myi kaiken minkä omisti ja osti sen pellon.”

”Taivasten valtakunta on myös tällainen. Kauppias etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken minkä omisti ja osti sen”. Matteus 13:44-46

Suurimman koskaan annetun uhrin tarkoitus Golgatan ristillä oli ostaa meidät saatanan vallasta takaisin Jumalalle ja vuodattaa Hänen rakkautensa ja voimansa elämäämme. Jokaisessa Jeesukseen uskovassa vaikuttaa sama suuri ylösnousemusvoima – Pyhä Henki, joka herätti Jeesuksen kuolleista. Tämä voima vaikuttaa meissä halun ja rohkeuden elää Jeesukselle kaikenlaisten tilanteiden keskellä – olla Hänen rakkautensa silminä, korvina, käsinä ja jalkoina maailmassa.

Jeesuksen läheinen tunteminen ja Pyhän Hengen ylösnousemusvoiman kokeminen elämässämme saattaa vaatia meiltä uhrauksia. Mistä sinä olisit valmis luopumaan elämässäsi Jeesuksen tähden? Mikä on sinun elämäsi tärkeysjärjestys?

Kukaan ei ole korvaamaton

 

Yksi suurimpia haasteita meille kristityille on sen sisäistämisessä, mikä on meidän tehtävämme Jeesuksen seuraajina, ja missä kohtaa meidän tulee luottaa Jumalaan voimaan asioiden toteutumisessa. Kukaan ei ole korvaamaton. Uuvumme helposti, jos alamme kantaa sellaisia taakkoja elämässämme, joita Jumala ei ole tarkoittanut meidän kantavan.

Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa. Jos Herra ei kaupunkia vartioi, turhaan vartija valvoo. Turhaan te nousette varhain, turhaan valvotte myöhään ja raadatte leipänne tähden. Yhtä lailla Herra antaa omilleen, vaikka he nukkuisivat. Psalmi 127:1-2

”Tarve ei ole sama kuin kutsu. Tämä viisaus on pelastanut monen lähetyssaarnaajan elämän etenkin Afrikassa, jossa tarpeet ovat niin suuria, että ne voivat repiä sinut kappaleiksi… Kaiken sen lisäksi, mitä me teemme seurataksemme Jumalan kutsua, on kymmenen muuta asiaa, joita me emme tee. Me emme voi tehdä kaikkea. Meidän pitää keskittyä kutsuun, ei tarpeisiin.” evankelista Reinhard Bonnke

Vaikka meidät onkin kehotettu Jeesuksen seuraajina antamaan koko elämämme uhriksi Jumalalle, niin Jumala on kuitenkin se, joka on kaiken pää ja on kykenevä puolustamaan omaa kunniaansa niin maailmassa, seurakuntansa keskellä, kuin jokaisen uskovan elämässä. Meidän tulee antaa Jumalan olla Jumala. Kulutamme voimamme helposti loppuun, jos teemme itsestämme liian tärkeitä Hänen kunniansa puolustamisessa.

Ensimmäisessä Samuelin kirjassa (1. Sam. 5:1-5) kerrotaan filistealaisten varastaneen Jumalan liitonarkun – Hänen läsnäolonsa paikan – israelilaisilta. He veivät sen epäjumalansa Dagonin temppeliin tämän patsaan viereen osoittaakseen jumalansa voitokkuutta. Dagonia ilmeisesti palvottiin hedelmällisyyden jumalana, jolla oli miehen ylävartalo ja kalan pyrstö.

Seuraavana aamuna filistealaiset löysivät epäjumalansa vatsallaan maahan kaatuneena palvonta-asennosta Jumalan liitonarkun edessä. Dagon nostettiin takaisin jalustalleen mutta seuraavana aamuna patsas löytyi jälleen maasta kasvoillaan liiton arkun edessä. Tällä kertaa myös sen pää ja kädet olivat katkenneet ja irronneet. Erään Raamatun selitysteoksen mukaan kyseisenä aikana tietyillä kansoilla oli tapana leikata pää ja kädet irti kukistetun vihollisen ruumiista voitonmerkiksi. Kukaan ihminen ei ollut puolustamassa elävän Jumalan kunniaa epäjumalan temppelissä mutta Jumala oli voimallinen puolustamaan omaa kunniaansa! Hän myös lähetti liitonarkkunsa yliluonnollisesti takaisin oman kansansa keskelle.

Vanhassa testamementissa 1. Kuninkaiden kirjan luvussa 18 kerrotaan Jumalalle uskollisesta profeetta Eliasta, joka sai olla todistamasta 850 epäjumalan profeetan yliluonnollista tuhoa Karmelinvuorella. Heti seuraavassa luvussa kerrotaan kuitenkin Elian lähteneen peloissaan käpälämäkeen henkensä edestä.

Hän pakeni autiomaahan kinsteripensaan juurelle toivoen masentuneena itselleen kuolemaa. Myöhemmin Horebinvuorella Elia paljasti Jumalle jotakin vääristyneestä ajatusmaailmastaan.

”Hellittämättä olen taistellut puolestasi, Herra, kaikkivaltias Jumala, kun israelilaiset ovat hylänneet sinun liittosi. He ovat hajottaneet alttarisi ja tappaneet profeettasi, niin että vain minä olen jäänyt jäljelle. Nyt he etsivät minua riistääkseen minultakin hengen.”

Jumala kuitenkin paljasti Elialle, että Israelissa oli yhä 7000 hänelle uskollista ihmistä. Elian tavoin myös me teemme usein itsestämme liian tärkeä ja poltamme itsemme loppuun erilaisten haasteiden ja tarpeiden keskellä. Unohdamme sen tosiasian, että Jumalalla on aina kaikki valta ja voima puolustaa omaa kunniaansa luomassaan maailmassa ja seurakuntansa keskellä. Kukaan meistä ei ole korvaamaton eikä ketään ole kutsuttu täyttämään kaikkia tarpeita.

Loppusovellus

 

Rakkaudessaan Jumala on kutsunut jokaisen Jeesuksen seuraajan antamaan koko elämänsä uhriksi itselleen, koska Hän haluaa meidän kauttamme palvella kuvakseen luomiaan ihmisiä ja löytää kadonneita lapsiaan. Meidät on kutsuttu ottamisen ja omien tarpeiden palvomisen sijasta antamaan omastamme ja palvelemaan toisia ihmisiä. Tällöin Jumalan suuri ylösnousemusvoima aktivoituu elämässämme Jumalan tarkoittamalla tavalla.

Yhteiskristillinen lähetyslentojärjestö MAF perustettiin toisen maailmansodan jälkeen, kun sodassa olleet lentäjät ja mekaanikot halusivat käyttää lentokoneita pahan sijasta hyvän tekemiseen ja ihmisten auttamiseen. Kyseinen järjestö on yhä olemassa. Jumala näyttääkin sitoutuvan uskollisesti aina sellaisen toiminnan tukemiseen, jonka päämääränä on ottamisen sijasta antaminen sekä toisten ihmisten epäitsekäs palveleminen.

Jumala ei kuitenkaan vaadi keneltäkään liikoja. Hän ei halua, että kukaan Hänen omansa uupuu liian suurien takkojen alla. Jokaiselle on annettu sopiva kuorma kannettavaksi. Jumala on antanut viisaudessaan seurakuntansa keskelle erilaisia lahjoja ja palvelutehtäviä juuri siksi, ettei kenenkään tarvitse tehdä kaikkea, eikä kukaan hyydy kesken matkaa.

1. tunnista se kutsu ja palvelutehtävä, jonka olet Jumalalta saanut
2. pysy uskollisesti omalla paikallasi kaikkien tarpeiden täyttämisen sijasta
3. ymmärrä, ettet ole korvaamaton. Jumalalla on edelleen kaikki valta ja voima

 

 

 

 

Markus Majabacka