Valtakunta tulee – olemmeko valmiit?

Syntyessään maailmaan ihmiseksi Jeesus luopui kirkkaudestaan ja otti itselleen palvelijan roolin. Aikojen lopulla Jumalan poika tulee kuitenkin takaisin siinä muodossa, joka hänellä on aina ollut taivaassa – voitokkaana kuninkaana. Tällöin hänelle uskolliset perivät ikuisen kirkkauden valtakunnan.

 31. ”Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. 34. Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte periä valtakunnan, joka on ollut valmistettuna teitä varten maailman perustamisesta asti. Matteuksen evankeliumi 25:31, 34

Isä Jumala valmisti valtakunnan rakkaudessaan omiaan varten jo ennen kuin maailma luotiin, Poika tuli ostamaan meidät verellään sisälle Jumalan valtakuntaan saatanan vallasta ja Pyhä Henki valmistaa meitä täällä maan päällä tulevaa kirkkauden valtakuntaa ja sen tehtäviä varten.

Toinen tärkeä asia, josta Jeesus puhuu Matteuksen evankeliumin luvun 25 jakeissa 35-40 heti toisen tulemuksena jälkeen, liittyy hyvän tekemiseen toisille ihmisille. Vaikkei kristinuskossa hyvillä teoilla ansaitakaan taivaspaikkaa, niin Jeesus linkittää kuitenkin ne luonnolliseksi osaksi niiden elämää, jotka tulevat perimään valtakunnan hänen poikinaan ja tyttärinään. Kristinusko on elävää uskoa Jeesukseen, joka ilmenee aina rakkauden tekoina lähimmäisiä kohtaan. Se ei ole vain säälin tunnetta ja hyviä aikomuksia, vaan käytännön toimintaa. Hyvät tekomme ovat luonnollinen seuraus oikeasta suhteestamme Jumalaan.

35. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin muukalainen, ja te otitte minut luoksenne. 36. Minä olin alaston, ja te vaatetitte minut (juutalaisten keskuudessa alastomaksi sanottiin henkilöä, joka oli pukeutunut huonoihin vaatteisiin, tai kulki ilman päällysvaatteita). Minä olin sairaana, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. 40. Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.

Nämä Jeesuksen mainitsemat laupeuden teot ovat hyvin yksinkertaisia ja pieniä asioita, joita jokainen kristitty kykenee tekemään. Kuitenkin kuningas antaa niille suuren arvon. Jumala ei arvioi tekojemme suuruutta, määrää eikä tuloksia, vaan tekojemme vaikuttimia ja motiiveja. Ollessaan maan päällä Jeesus teki koko ajan epäitsekkäästi rakkauden tekoja ihmisille ruokkien nälkäisiä, parantaen sairaita, puolustaen sorrettuja, lohduttaen murheellisia sekä rohkaisten alas painettuja. Hän ei ehtinyt aina edes lepäämään. Kirkkaudessaan tuleva kuningas kunnioittaakin suuresti niitä seuraajiaan, jotka ovat valmiina olemaan hänen silminään, korvinaan, käsinään ja jalkoinaan täällä maan päällä lyhyen hetken ajan.

Tuleva Jumalan valtakunta on paljon arvokkaampi, kun mikään maallinen rikkaus, loisto ja kunnia, joita saatana kaupitteli Jeesukselle erämaassa huonolla menestyksellä. Näitä samoja asioita se kauppaa edelleenkin ihmisille valheen keinoin kääntääkseen heidän huomionsa pois Jeesuksessa olevasta pelastuksesta ja elämän tarkoituksesta, tulevasta Jumalan valtakunnasta sekä epäitsekkäästä toisten palvelemisesta. Köyhät ja halveksitut mutta Jeesukselle uskolliset tulevat kerran hallitsemaan Jumalan valtakunnassa kuninkaina yhdessä Hänen kanssaan! (2. Timoteus 2:12, Johanneksen ilmestys 1:5-6) Kuningas toivottaa valtakuntaansa tervetulleeksi kaikki ne seuraajansa, jotka kantoivat uskollisesti ristiä rajallisen ajan hänen perässään maan päällä. Nyt he saavat kantaa kruunua Hänen kanssaan taivaassa ikuisesti.

Tänä Jouluna me näemme jälleen korteissa kuvia seimessä lepäävästä pienokaisesta. Tämä Jeesus – jonka syntyessä yön pimeyden keskelle syttyi kirkas valo tähden ja enkelien muodossa, ja jonka kuollessa ristillä syntiemme puolesta maailman ylle laskeutui kolme tuntia kestävä pimeys – tulee vielä takaisin suuressa kunniassa ja loistossa enkeliarmeijansa kanssa. Vaikka maailmassa pimeys ja pahuus näyttääkin lisääntyvän koko ajan, ja maapallomme kulkee kohti väistämätöntä loppuaan, niin samaan aikaan myös se päivä lähestyy jatkuvasti, jolloin hyvä kuningas tulee pystyttämään oikeudenmukaisen valtakuntansa ja luomaan uuden taivaan ja maan niitä varten, jotka ovat avanneet sydämensä hänelle. Hyvä kuningas tulee myös oikeudenmukaisena tuomarina tuomitsemaan ne ihmiset ikuiseen eroon itsestään ja valtakunnastaan, joille hänen tarjoamansa pelastus ja ei kelvannut maan päällä.

 Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.
Matteuksen evankeliumi 25:46


Jeesuksen syntymäjuhlan viettäminen on merkki ja muistutus meille ihmisille ennen kaikkea hänen loistokkaasta paluustaan aikojen lopulla. Kaikki tulee olemaan vielä hyvin! Samoin kuin Jeesus syntyi maailmaan kertomaan ihmisille Hänestä löytyvästä pelastuksesta ja pahojen tekojen anteeksisaamisesta sekä palvelemaan heitä eri tavoin, niin myös hänen seuraajiensa tulee viedä ilosanomaa eteenpäin ja tehdä rakkauden tekoja kaikille ihmisille niin kauan, kun maapallo pyörii paikallaan maailmankaikkeudessa. Vielä on aikaa tehdä hyvää! Kaikille lähimmäisillemme Joulu ei ole ilon, lämmön, rauhan ja rakkauden juhla.