Turun Kotikirkko

 

Blogikirjoitus

Pyhien kestävyys

”Ainoa tapa päästä osalliseksi vahvasta uskosta on kestää suuria koettelemuksia. Olen saanut uskoni pysymällä lujana ankarissa uskon koetuksissa. Silloin, kun kaikki muu pettää, silloin on aika luottaa.” Yrjö Muller 

Tänään julkaisemani blogikirjoitus käsittelee pyhien kestävyyttä. Tekstissäni en pyri ottamaan kantaa haastavaan kärsimyksen ongelmaan maailmassa, vaan olen rajannut aiheeni käsittelemään nimen omaan uudestisyntyneiden Jeesuksen seuraajien kestävyyttä erilaisten Jumalan sallimien koetusten keskellä Raamatun tekstien valossa.

Uudessa testamentissa toistuu säännöllisesti kaksi kristityn kasvulle äärimmäisen merkittävää ja tärkeää termiä; koetus ja kestävyys, ja lähes aina ne liittyvät tekstissä toisiinsa. UT:ssa monessa kohtaa käytetty kiusaus-sana (kreikaksi peirasmos) voidaan kääntää myös koetukseksi tai testiksi.

Kun joitakin vuosia sitten olin lähes vuoden sairaslomalla työuupumuksen (keskivaikea masennus-diagnoosi) takia, niin eräänä päivänä mieleeni ponnahti jostakin juuri edellä mainitsemani peirasmos-sana. En tiennyt silloin sanan merkitystä ja riensin katsomaan sen merkityksen kreikka-englanti Raamatun sanakirjastani. Ymmärsin Jumalan rohkaisevan sen kautta minua olemaan kestävä. Noina yksinäisinä päivinä välillä epäilin enää koskaan palaavani pastorin työhön mutta Jumala oli uskollinen.

Uudessa testamentissa puhutaan erittäin monessa kohdassa koetuksesta ja kestävyydestä. Näyttääkin siltä, että Jumala haluaa sanansa kautta opettaa meille Jeesuksen omille jotakin hyvin tärkeää lujuudesta, sitoutumisesta ja periksi antamattomuudesta; asioista, jotka eivät ole kovinkaan suosittuja tämän ajan pikavippi-kulttuurissa.

Miksi koetuksia tarvitaan?

 

Vanhassa testamentissa on monia esimerkkejä henkilöitä, jotka joutuivat kohtaamaan Jumalan sallimia koetuksia elämässään. Tällaisia ovat esimerkiksi Mooses, Joosef, Daniel, Job  sekä monet profeetat. Uudessa Testamentissa erilaisiin koetuksiin joutuneita henkilöitä olivat Jeesuksen lisäksi esimerkiksi apostolit Pietari, Paavali ja Johannes. Vaikuttaakin siltä, että Jumalalla on aina selkeä tarkoitus ja päämäärä sille, miksi hän sallii erilaisia koetuksia omilleen tässä ajassa.

Apostoli Jaakobilla on kiinnostavia ajatuksia aiheeseen liittyen:

”Veljeni (adelfos-sana viittaa tässä yhteydessä kaikkiin kristittyihin), pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte monenlaisiin koetuksiin. Tehän tiedätte, että teidän uskonne kestävyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette millään tavoin vajaita.” ”Autuas se mies, joka kestää koetuksen. Kun hänet on koeteltu, hän on saava elämän kruunun. Herra on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat.  Jaakobin kirje 1:2-4, 12

”Joudutte monenlaisiin (poikilos = vaihtelevia, monivärisiä) koetuksiin”. Sana viittaa enemmän vaihtelevaan laatuun, kuin määrään. Meidän tulee Jaakobin mukaan iloita, kun kohtaamme kristittyinä elämässämme erilaisia koetuksia. Miksi? Eikö vaikeuksien keskellä pitäisi ennemmin murehtia, pukeutua perunasäkkiin ja viskoa tuhkaa pään päälle? Jaakob tahtoi vainojen keskellä elävien lukijoidensa ymmärtävän, että he kävivät  läpi jotakin hyvin tärkeää uskonelämänsä kannalta – vaikkei se siltä inhimillisestä näkökulmasta katsottuna vaikuttanut eikä tuntunut – koska koetuksesta selviämisen hedelmä on kärsivällisyys, eli kestävyys.

Suuren orpokodin perustajan ja uskon sekä rukouksen miehenä tunnetun Yrjö Mullerin tiedetään vastanneen näin erään henkilö kysyessä, miten voisi saada vahvan uskon;

”Ainoa tapa päästä osalliseksi vahvasta uskosta on kestää suuria koettelemuksia. Olen saanut uskoni pysymällä lujana ankarissa uskon koetuksissa. Silloin, kun kaikki muu pettää, silloin on aika luottaa.”

On tärkeä ymmärtää, ettei hyvä ja rakastava Luoja aiheuta vaikeita asioita lapsiensa elämään – elämme synnin turmelemassa maailmassa – mutta tutkimattomassa viisaudessaan hän ei aina varjele meitä niiltä. Ihmisen  omat väärät valinnat voivat tuoda myös murhetta ja vaikeuksia elämään. Koetuksen ajat ovat hetkiä, jossa uskomme Jumalan hyvyyteen, huolenpitoon ja johdatukseen ikään kuin joutuu testiin. Luotammeko hänen hyvyyteensä silloinkin, kun kaikki näyttää ja tuntuu kaatuvan?

Jumala sallii koetuksia niille, joihin hän luottaa

 

Kun Jaakob kirjoitti aikansa uskoville ja myös meille ”jotta olisitte täydellisiä” hän tarkoitti, että Jumalan sallimien koetusten tarkoitus on kasvattaa meitä kohti esikuvamme Kristuksen kaltaisuutta – tässä ajassa meistä ei tule vielä täydellisiä. Kestävyyttä kuvaavia sanoja Raamatussa ovat myös kärsivällisyys ja pitkämielisyys. Nämä kaikki luonteenominaisuudet tulivat esiin Jeesuksen persoonassa. Mekin tarvitsemme niitä Jeesuksen työn jatkajina täällä maan päällä, koska työ ei ole aina helppoa. Koetuksista selviytyminen vahvistaa uskoamme, koska voimme katsoa elämäämme taaksepäin ja nähdä Jumalan hyvien käsivarsien kantaneen meidät tulen läpi. Hän tulee olemaan kanssamme myös kaikissa tulevissa hetkissä.

Oman luonteen lujuutta ei voi tuntea ennen kuin näkee, miten toimii vaikean tilanteen keskellä. Joku on todennut, että jos haluaa oikeasti tietää, mitä teepussi pitää sisällään, niin se täytyy upottaa kuumaan veteen. Jumala tahtoo tehdä seuraajistaan hengellisesti täysi-ikäisiä ja kestäviä sen sijaan, että aina varjelisi meitä kaikelta kivulta. Koetukset voikin nähdä mahdollisuutena kasvaa kohti Kristuksen kaltaisuutta. Niiden keskellä saamme iloita ja kiittää Jeesusta siitä, että hän on luvannut olla Pyhän Henkensä kautta aina kanssamme kaikki päivät tämän maailmanajan loppuun saakka. Jokaisessa Jeesukseen uskovassa asuu se sama mittaamaton Pyhä Hengen voima, joka herätti Hänet kuolleista. Pyhän Hengen yksi nimi Raamatussa on Auttaja. Saamme pyytää häneltä apua kaikenlaisten tilanteiden keskellä.

Vanhassa testamentissa kerrotaan Jumalan johdattaneen kansansa autiomaahan neljäksikymmeneksi vuodeksi koetellakseen heidän kuuliaisuuttaan. Uudessa testamentissa Matteus kertoo Pyhän Hengen johdattaneen Jeesuksen erämaahan ennen julkisen palvelutehtävänsä alkamista saatanan testattavaksi (koeteltavaksi).  Markuksen ja Luukkaan mukaan kiusaaja koetteli Jeesusta neljänkymmenen päivän ajan. Jeesuksen koetukset liittyivät kaikki ihmiselämän tärkeisiin osa-alueisiin.

Jokaisen kristityn tulee varautua kohtaamaan koetuksia. Jumala sallii koetuksia niiden elämään, joihin hän luottaa. Kuuliaisuus tulee esiin silloin, kun on mahdollisuus olla tottelematon. Vakaumusta voi pitää vahvana vain silloin, jos se kestää myös paineen alla. David Wilkerson on sanonut Jumalan haluavan seuraajiensa olevan taisteluissa vahvistuneita sotureita.

”Siksi te riemuitsette, vaikka nyt, jos on tarpeen, vähän aikaa joudutte murehtimaan monenlaisissa koettelemuksissa, jotta teidän uskonne havaittaisiin koetuksissa kestäväksi, paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka sekin koetellaan tulessa, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.” 1. Pietari 1:6-7 FINRK

Jumala on kanssamme koetusten keskellä

 

Heprealaiskirjeessä sanotaan, että Jeesus on ollut ihmisenä kaikessa kiusattu (koeteltu) kuten mekin. Hänellä on siis kokemusta siitä, mitä käymme läpi ja loputtomasti myötätuntoa meitä kohtaan. Hän kykenee ja haluaa auttaa meitä erilaisten vaikeuksien keskellä. On tärkeä muistaa, ettei kiusaus/koetus ole itsessään koskaan syntiä, vaan vasta se, jos on tottelematon niiden keskellä Jumalalle.

”Äläkä saata meitä kiusaukseen (koetukseen), vaan päästä meidät pahasta”, Jeesus kehotti omiaan rukoilemaan Isä Meidän-rukouksessa.  Tämä tarkoittaa sitä, että pyydämme Jumalalta voimaa valita hänen tahtonsa kohtaamiemme kiusausten ja koetusten keskellä niin, ettemme olisi hänelle tottelemattomia. Omien heikkouksien tunnistaminen ja tunnustaminen Jumalalle auttaa kamppailussa.

”Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus (koetus). Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan (koeteltavan) enempää kuin kestätte, vaan salliessaan kiusauksen (koetuksen) hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää.” Paavalin 1. Korinttilaisille 10:13

On lohdullista tietää, että rakastava Jumala valvoo henkilökohtaisesti, etteivät hänen sallimansa koetukset tule kenellekään hänen lapselleen liian suuriksi kestää. Pääsy koetuksista on kreikaksi ekbasis ja se tarkoittaa ulospääsyä, poistumistietä ja pakoreittiä. Jumala on asettanut rajat koetuksille.

On tärkeä ymmärtää, ettei koetukseen joutuminen ole merkki siitä, että kristitty on hengellisesti heikko, tai että hänen elämässään on syntiä, kiusattiinhan Jeesustakin. Jumala sallii koetuksia niille, joihin hän luottaa.

David Wilkerson on myös todennut, että Pyhä Henki johti Jeesuksen erämaahan, jotta hän voisi ihmisenä oppia ja nähdä Jumalan suuren voiman yli vihollisen voiman. Jumala ikään kuin sanoi Jeesukselle näin: ”Poikani, olen antanut sinulle Pyhän Hengen vailla määrää ja tunnustanut sinut ihmisten edessä (kaste). Nyt annan saatanalle luvan koetella sinua jotta näkisit, kuinka voimaton se on.”

Älä anna periksi!

 

Me elämme ajassa, jossa monet julistajat lupaavat Jeesuksen seuraajille tietynlaisen nopean ”ohituskaistan” sitoutumisesta, pitkäjänteisydestä ja kärsivällisyydestä. Kristuksen läheiseen tuntemiseen ei ole kuitenkaan muuta väylää, kun usein se hitaalta tuntuva ajokaista, eli kestävyys; Jumalan Sanan säännöllinen tutkiminen, aktiivinen rukouselämä ja säännöllinen uskovien yhteys. Nämä kaikki ovat myös apuvälineitä, joita tarvitsemme kristittyinä erilaisten kamppailujen ja koetusten keskellä.

Minkälaisten asioiden keskellä kamppailetkaan tänään, niin muista ettet ole yksin! Jumalan Poika asuu sinussa Pyhän Henkensä kautta.

” Kristus teissä, kirkkauden toivo.” Paavalin kirje Kolossalaisille 1:27 FINRK

Jeesus tuntee sinun sydämenlyöntisi ja kuulee sinun huokauksesi. Hänen armolliset ja rakastavat kätesi ovat ympärilläsi lohduttamassa ja tukemassa sinua silloinkin, kun ei siltä tunnu.

Raamatunkohtia koetuksesta ja kestävyydestä:

 

”Sitten Henki vei Jeesuksen ylös autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi.” Matteus 4:1 

”Emmekä ainoastaan siitä, vaan me kerskaamme myös ahdistuksista, tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa.” Roomalaisille 5:3-4 

”Pyri osoittautumaan Jumalan edessä koetuksen kestäväksi työntekijäksi, jonka ei tarvitse hävetä työtään ja joka jakaa totuuden sanaa oikein.” 2. Timoteus 2:15 

”Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, jonka palkka on suuri, sillä te tarvitsette kestävyyttä, että täyttäisitte Jumalan tahdon ja saisitte sen, mikä on luvattu.” Heprealaisille 10:35-36

”Hän sanoi Pietarille: ”Ettekö te edes yhtä hetkeä jaksaneet valvoa minun kanssani? Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko.” Matteus 26:41

”Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Koetelkaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei näin ole, te ette kestä koetusta  Toivon teidän tietävän, että me emme ole niitä, jotka eivät kestä koetusta. Rukoilemme Jumalaa, ettette tekisi mitään pahaa, emme siksi, että me näyttäisimme koetuksen kestäviltä, vaan siksi, että te tekisitte hyvää ja me olisimme kuin ne, jotka eivät kestä koetusta.” 2. Korinttilaisille 13:5-7 

”Tervehdys Apellekselle, koetuksen kestäneelle Kristuksessa. Tervehdys niille, jotka ovat Aristobuloksen perhekuntaa.” Roomalaisille 16:10 

”Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen.” 1. Korinttilaisille 11:19 

”Siksi kirjoitinkin teille, jotta saisin tietää, kestättekö koetuksen, oletteko kaikessa kuuliaisia.” 2. Korinttilaisille 2:9 

”Kalliolle pudonnut kuvaa niitä, jotka kuullessaan sanan ottavat sen iloiten vastaan mutta joilla ei ole juurta. He uskovat vain hetken aikaa ja koetuksen hetkellä luopuvat.” Luukas 8:13 

”Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, jonka palkka on suuri, sillä te tarvitsette kestävyyttä, että täyttäisitte Jumalan tahdon ja saisitte sen, mikä on luvattu.” Heprealaisille 10:35-36 

”Minä tiedän sinun tekosi, vaivannäkösi ja kestävyytesi. Tiedän myös, ettet voi sietää pahoja ihmisiä, ja että olet koetellut niitä, jotka sanovat olevansa apostoleja, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Sinulla on kestävyyttä, ja paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden etkä ole väsynyt.” Ilmestyskirja 2:2-3 

”Koska olet noudattanut minun kestävyyteen kehottavaa sanaani, niin minäkin varjelen sinut koetuksen hetkestä, joka on tulossa koko maailmaan koettelemaan niitä, jotka asuvat maan päällä.” Ilmestyskirja 3:10 

”Jos jonkun osana on vankeus, hänet vankeuteen viedään. Jos jonkun osana on tulla miekalla tapetuksi, hänet miekalla tapetaan. Tässä on tarpeen pyhien kestävyys ja usko.” Ilmestyskirja 13:10 

”Tässä on tarpeen pyhien kestävyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja uskon Jeesukseen. ” Ilmestyskirja 14:12