”Ainoa, mitä paha tarvitsee hallitakseen on se, etteivät hyvät ihmiset tee mitään”  Edmund Burke

Elämme maailmassa, missä ikävät uutiset ja asiat ympäröivät meitä ihmisiä jatkuvasti. Pahojen asioiden keskellä koemme pienuutta sekä voimattomuutta ja tappiomieliala saa meistä helposti otteen. Kristittyinä helposti unohdamme sen tosiasian, että Jumala on yhä tämän maailman luoja ja hänellä on edelleen kaikki valta taivaassa sekä maan päällä. Hän kykenee edelleen muuttamaan kansojen ja kansakuntien kohtaloita mutta haluaa toimia palvelijoidensa kautta, jotka on valinnut olemaan poikansa Jeesuksen Kristuksen aloittaman työn jatkajia täällä maan päällä.

Jumalan kansan synkkä historia


Israelin kansan historia Vanhassa testamentissa on lohdutonta luettavaa. Aikajanalla 1050-586 eKR eläneestä neljästäkymmenestä kahdesta hallitsijasta hyviä Jumalan käskyjä seuranneita kansan johtajia oli vain kymmenen, jos hyvin kuninkuutensa aloittanut mutta huonosti sen päättänyt
Salomo lasketaan mukaan. Muuten heitä oli vain yhdeksän.

Kaikkein pahimpien hallitsijoiden kerrotaan epäjumalanpalvonnan, noituuden, moraalittomuuden ja väkivallan harjoittamisen lisäksi uhranneen jopa omia lapsiaan pakanajumalille ihmisuhreina. Jumalan oma kansa – joka oli valittu olemaan valona muille kansoille – oli vajonnut samalle tasolle ympäröivien pakanakansojen kanssa. Jotkut Israelin ja Juudan hallitsijat olivat vielä ympäröiviä kansojakin pahempia jumalattomuudessaan.

Helposti kuvittelemme, että juuri me elämme vaikeimmassa ajassa ikinä mutta näin ei kuitenkaan ole asian oikea laita. Ihmiskunnan historiassa on ollut äärimmäisen synkkiä ajanjaksoja syntiinlankeemuksesta saakka.

Raamattua lukiessa on lohdullista ja rohkaisevaa huomata se, että aina kun löytyi yksi Jumalaa ja Hänen käskyjään kunnioittava ihminen, joka alkoi toimia aktiivisesti ympäröivää pimeyttä vastaan, niin tämän yhden ihmisen uskollisuuden ja rohkeuden kautta Jumala muutti maailmaa eri tavoin. 

Moni ei tiedä kuninkaan elävän


Yksi tällainen pimeyden keskellä loistanut valo oli rohkea pappi nimeltä Joojada, joka sai ympärillään rehottavasta jumalattomuudesta tarpeekseen ryhtyen voivottelun sijasta toimintaan. Hänen tarinansa löytyy 2 Kuningasten kirjan luvusta 11.

Pappi Joojada eli ajankohtana (noin 841 eKR.) jolloin erittäin paha kuningatar Atalja hallitsi eteläistä Juudan kuningaskuntaa. Juutalaiset olivat jakautuneet pohjoisen Israelin ja eteläisen Juudan kuningaskuntiin, joissa molemmissa oli omat hallitsijat. Vallanhaluinen Atalja palvoi epäjumalia äitinsä Iisebelin tavoin. Hän oli anastanut valtaistuimen itselleen Juudan kuninkaana toimineen poikansa Ahasjan kuoltua tuhoamalla tämän jälkeläiset – omat lapsen lapsensa.

Uuden testamentin kuningas Herodeksen tavoin Atalja onnistui melkein demonisessa suunnitelmassaan tuhota kuningas Daavidin sukulinjan. Yksi kuninkaan pojista nimeltä Jooas oli kuitenkin onnistuttu pelastamaan pappi Joojadan neuvokkaan vaimon Jehosavan (joka oli myös kuolleen kuningas Ahasjan sisko) toimesta ja piilotettu Jerusalemissa sijaitsevaan Jumalan temppeliin. Siellä poikaa pidettiin piilossa Ataljan hirmuvallan aikana kuuden vuoden ajan.

On tärkeä muistaa, että ihmisten säätäessä lakeja, jotka sotivat Raamatun Sanan arvovaltaa vastaan ja tukevat moraalittomuutta sekä epäoikeudenmukaisuutta, niin Jumala voi aina nostaa esiin vartiomiehiä ja -naisia puolustamaan totuuttaan ja tuomaan maailmaan oikeudenmukaisuutta.

Jumalan palvontaan tarkoitettu temppeli oli viisaudella valittu rakennus piilottaa poika, koska epäjumala Baalin palvontaa rakastavalla Ataljalla ei ollut mitään kiinnostusta paikkaa kohtaan. Profeetta Samuelin tavoin tuleva kuningas Jooas kasvoi Herran temppelissä, missä hän oppi jo pienenä poikana tuntemaan elävän Jumalan ja tämän oikeudenmukaiset käskyt.

”Ja Jooas teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, niin kauan kuin hän eli, sillä pappi Joojada oli opettanut häntä.” 2. Kuningasten kirja 12:2 FB38

Seitsemäntenä vuonna kuningatar Ataljan hirmuvallan alkamisesta ylipappi Joojada alkoi toteuttaa rohkeaa suunnitelmaansa, jota oli valmistellut salassa Jumalan johdatuksen alaisena. Hän tiesi, että jonkun oli tehtävä jotakin käytännön tasolla pelkän kauhistelun sijasta. Daavidin valtaistuin oli palautettava takaisin tämän sukuun kuuluvalle ja Jumalaa kunnioittavalle henkilölle. Ihmiset olivat väsyneet Ataljan tyranniaan mutta tarvitsivat jonkun, jolla olisi näyttää heille tie ulos pimeydestä. Jos kuningattaren hallintavalta olisi saanut jatkua, niin Jerusalemin lisäksi koko Juuda olisi pian ollut täydellisen pimeyden vallassa. Yksi syy sille, miksi paha kuningatar sai hallita rauhassa kuuden vuoden ajan, oli lamauttavan pelon lisäksi varmasti myös se, ettei kansa tiennyt todellisen Daavidin jälkeläisen ja valtaistuimen perillisen olemassaolosta.

Monet ihmiset elävät tänäkin päivänä tietämättään pimeyden ruhtinaan hallintavallan alaisuudessa, koska eivät tiedä, että on olemassa todellinen ja elävä Jumala, joka on kuollut heidän syntiensä puolesta pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa saadakseen olla heidän elämänsä Herra! Tämä on kristinukson ydinsanoma, jota emme saa koskaan unohtaa. Jumala on rakkaus. Hän on ostanut jokaisen ihmisen vapaaksi pimeyden vallasta oman poikansa veren hinnalla mutta vain uskon kautta Jeesukseen pahojen tekojemme sovittajana meistä tulee elävän Jumalan lapsia ja taivaan valtakunnan perillisiä.

Pahan valtakunta murtuu


Katsotaan seuraavaksi 2 Kuningasten kirjasta, miten pappi Joojadan rohkea suunnitelma eteni.

”Seitsemäntenä vuotena Joojada lähetti hakemaan kaarilaisten palkkasoturien ja henkivartijoiden sadanpäälliköt ja käski tuoda heidät luokseen Herran temppeliin. Tehtyään heidän kanssaan liiton ja vannotettuaan heitä Herran temppelissä hän näytti heille kuninkaan pojan. Sitten hän käski heitä sanoen: ”Teidän tulee tehdä näin: Yksi kolmannes teistä, joiden on mentävä vartioon sapattina, vartioikoon kuninkaan palatsia. Toinen kolmannes olkoon Suurinportilla ja kolmas henkivartijoiden takana olevalla portilla. Vartioikaa palatsia vuorotellen. Kaksi kolmasosaa teistä – kaikki, jotka ovat vapaavuorossa tänä sapattina – vartioikoot Herran temppeliä kuninkaan luona. Jokainen asettukoon kuninkaan ympärille ase kädessään. Se, joka lähestyy rivejä, surmattakoon. Olkaa kuninkaan lähellä, menipä hän ulos tai sisään.” 2. Kuninkaiden kirja 11:4-8 FINRK

”Sitten Joojada toi esiin kuninkaan pojan, pani kruunun hänen päähänsä ja antoi hänelle lain kirjan. He julistivat hänet kuninkaaksi ja voitelivat hänet öljyllä. He taputtivat käsiään ja huusivat: ”Eläköön kuningas!” Kun Atalja kuuli henkivartijoiden ja kansan huudon, hän meni kansan luo Herran temppeliin. Siellä hän näki kuninkaan seisomassa pylvään vieressä, kuten tapa oli. Päälliköt ja torvensoittajat olivat kuninkaan vierellä, ja koko kansa riemuitsi ja puhalsi torviin. Silloin Atalja repäisi vaatteensa ja huusi: ”Salaliitto! Salaliitto!” 2. Kuninkaiden kirja 11:12-14 FINRK

Pahan kuningatar Ataljan järkytys oli suuri, kun hän tajusi Daavidin sukulinjan jälkeläisen olevan elossa ja kruunatun salassa kuninkaaksi. Samoin saatanan järkytys oli suuri sen ymmärtäessä, ettei Jeesuksen verinen kuolema ristillä ollutkaan pahuuden valtakunnan voitto, vaan tappio. Ataljan tappio on hieno esikuva pimeyden valtakunnan kukistamisesta Daavidin jälkeläisen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen seurauksena.

”Hän (Jeesus) on murskaava sinun pääsi, ja sinä (paholainen) haavoitat häntä kantapäähän.” 1. Mooseksen kirja 3:15 FINRK

Koko Vanha testamentti on täynnä esikuvia Jeesuksesta Kristuksesta, tulevasta uuden liiton messias-kuninkaasta, joka tulee murskaamaan tämän maailman ajan lopulla pahan valtakunnan lopullisesti ja perustamaan oikeudenmukaisen valtakuntansa luomaansa uuteen maailmaan, jossa ei ole enää syntiä eikä pahuutta.

Eikö Jeesus-kuninkaallemme, joka on rakastanut meitä niin paljon, että hylkäsi oman taivaallisen kunniansa tullen ihmiseksi palvelemaan meitä ja kuolemaan syntiemme puolesta, kuulu vielä suurempi ylistys, kuin Ataljan syrjäyttäneelle Jooas-kuninkaalle?

He taputtivat käsiään ja huusivat: ”Eläköön kuningas!” …ja koko kansa riemuitsi ja puhalsi torviin.

Pappi Joojadan johdolla solmiman liiton kautta Juudan kansa sitoutui jälleen kunnioittamaan, tottelemaan ja palvelemaan vain elävää Jumalaa. Liiton solmimisen lisäksi uudistunut suhde Luojaan näkyi myös toimintana. Epäjumala Baalin temppeli Jerusalemissa sekä kaikki sen palvonnassa käytetyt esineet tuhottiin kansan toimesta. Myös kansaa vuosia harhaan johtanut Baalin pappi Mattan joutui kohtaamaan tekonsa seuraukset.

”Koko kansa iloitsi, ja kaupunki pysyi rauhallisena. 2. Kuninkaiden kirja 11:20 FINRK

Kuuden pimeän vuoden jälkeen Jumalaa kunnioittava Daavidin jälkeläinen hallitsi taas Jerusalemissa. Pahan hirmuvallan kukistumisen sai aikaan vain kahden Jumalalle uskollisen ihmisen – Jehosavan ja Joojadan – rohkeus ja määrätietoisuus!

Loppusovellus


Mikä on tämän Vanhan testamentin kiinnostavan kertomuksen sovellus sitten meille tässä ajassa eläville Uuden liiton uskoville?

Kristittyinä meillä on usein huono tapa lamaantuneina hyväksyä pahan vallan kasvaminen maailmassa. Ajattelemme, että niinhän sen kuuluukin mennä, koska synkät lopun ajat ovat käsillä mutta onneksi Jeesus tulee pian takaisin noutamaan meidät ikuiseen iloon. Tämä on väärää teologiaa! Kaikille Jumalan luomille ihmisille – ja aivan erityisesti Jeesuksen seuraajille – on annettu tehtäviksi huolehtia planeettamme hyvinvoinnista, tuoda maailmaan oikeudenmukaisuutta sekä pitää rohkeasti esillä Jumalan Sanan periaatteita ja ohjeita. Unohdamme helposti, ettei Jeesus vain puhunut totuutta, vaan hän aktiivisesti myös paransi sairaita, ruokki nälkäisiä, puolusti sorrettuja ja vapautti ihmisiä demonisten voimien vallasta. Meilläkin on kristittyinä tämä sama tehtävä muuttaa maailmaa; tuoda Jumalan valtakuntaa maan päälle sanoin ja teoin.

Vanhan testamentin aikana Jumalalle uskollisten ihmisten ylle laskeutui Pyhä Henki voimaksi haastavien tehtävien suorittamista varten mutta me uuden liiton Jeesuksen seuraajat olemme Pyhän Hengen temppeli. Meissä asuu jatkuvasti voima, joka kykenee muuttamaan maailmaa!

Välillä törmää sellaiseenkin opetukseen kristikansan keskuudessa, että Jeesus tulee takaisin vasta sitten, kun me kristityt olemme kaapanneet vallan takaisin saatanalta ja valmistaneet kuninkaallemme hyvän paikan tulla hallitsemaan maailmaa. Tämäkin on väärää teologiaa. Pahuus tulee vaikuttamaan tässä maailmassa aina siihen asti, kunnes Jeesus palaa takaisin ja tuhoaa kokonaan saatanan vallan luoden uuden taivaan ja uuden maailman. Me voimme kuitenkin rajoittaa merkittävästi pahan valtakunnan leviämistä tässä maailmassa olemalla rohkeita maailman muuttajia.

1700-luvulla elänyt irlantilainen poliittinen filosofi Edmund Burke on todennut näin: 

”Ainoa, mitä paha tarvitsee hallitakseen on se, etteivät hyvät ihmiset tee mitään”

Kristinuskosta tuli epäjumalia palvovan Rooman valtakunnan valtionuskonto 300-luvun lopulla. Tätä ei olisi tapahtunut koskaan, jos Jerusalemiin syntyneen alkuseurakunnan kristityt olisivat jääneet paikoilleen kauhistelemaan keisarin palvontaa, vainoja sekä muuta kyseisen ajan moraalittomuutta. He seisoivat rohkeasti Jumalan Sanan puolella ja muuttivat maailmaa heissä vaikuttavan Pyhän Hengen voiman avulla!

Jumalalle riittää maailman muuttamiseen yksikin uskollinen ihminen, joka on valmiina olemaan hänen käytössään. 1400-luvun lopulla syntynyt saksalainen uskonpuhdistaja Martti Luther palautti määrätietoisesti rappeutuneen kirkon opin takaisin kristinuskon sanoman ytimeen. Uskonsa tähden kuolemaan tuomittu Dietrich Bonhoeffer nousi rohkeasti vastustamaan valheita Jumalan Sanan avulla natsi-Saksassa toisten nöyristellessä hiljaa Hitlerin joukkojen edessä. Vuonna 1968 murhattu Martin Luther King Jr. puolusti Raamattu tukenaan syrjittyjen mustien oikeuksia Yhdysvalloissa. Albanialainen nunna Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, joka tunnetaan paremmin Äiti Teresana, uhrasi koko elämänsä Intian köyhien ja syrjittyjen auttamiseen.

Nämä edellä mainitut sekä monet muut tunnetut ja meille tuntemattomaksi jääneet uskon sankarit ovat kulkeneet Jehosavan sekä Joojadan jalanjäljissä ei vain totuutta puhuen, vaan myös sen puolesta toimien kustannuksia laskematta.

Vaikka Raamatusta voimmekin lukea, että Jeesuksen takaisin tulon lähestyessä tietyt ajan merkit toteutuvat, niin tämä ei anna meille kuitenkaan lupaa seisoa toimeettomina kädet taskuissa. Maailmamme voi muuttua paremmaksi paikaksi vain muuttuneiden sydämien kautta, jotka Jeesus Kristus vapauttaa synnin vallasta. Tämä on evankeliumin ydinsanoma.

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan.”
Johannes 3:16-17 FINRK

”Jos siis Poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.” Johannes 8:36 FINRK