Valtuutettu elämään pyhää elämää

”Pyhyys on Jumalan muuttava voima, joka työskentelee meissä, ei elämäämme parantava ohjelma.”  John Wimber


Pyhitys on Raamatusta löytyvä käsite, joka herättää helposti meissä uskovissa enemmän negatiivisia, kuin positiivisia tuntemuksia. Se kuulostaa työläältä ja vaivalloiselta, aikaa ja energiaa vievältä puuhastelulta – sellaiselta, missä vain luostariin sulkeutuneet munkit voivat onnistua hyvin. Mutta entäs me muut, jotka olemme 24 tuntia vuorokaudessa erilaisten houkutusten ja kiusausten ympäröiminä?

Pyhitys on Uuden testamentin tärkeimpiä käsitteitä yhdessä vanhurskauttamisen ja uudestisyntymisen kanssa. Sanana pyhitetty merkitsee maailmasta erotettua ja Jumalalliseen käyttöön asetettua. Vanhassa testamentin aikana jokainen Jumalan pyhäkön esine oli erotettu ja pyhitetty pappien toimesta jumalalliseen käyttöön. Uuden liiton aikana jokainen uskova on erotettu ja pyhitetty ylimmäisen pappimme Jeesuksen Kristuksen toimesta Jumalan käyttöön.

Korintissa olevalle Jumalan seurakunnalle, Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille, kutsutuille pyhille…
1 Kor. 1:2
meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkisesti. Hepr. 10:10

Meidän pyhityksemme on siis jotakin, mitä emme itse voi saada aikaan. Se on seurausta Jeesuksen ristinkuolemasta meidän puolestamme ja uskostamme häneen kuoleman voittaneena pelastajanamme. Jeesus on ostanut meidät synnin vallasta itselleen oman verensä hinnalla. Kuulumme hänelle ja olemme hänen pyhittämiään. Hänen pyhyytensä on meidän pyhyyttämme. Pyhyys on meidän asemamme hänessä.


Pyhitys on sovituksesta kasvava elämäntapa

 

Raamatusta käy ilmi, että vaikka me kaikki Jeesukseen uskovat olemmekin jo pyhiä ja maailmasta Jumalalle erotettuja ihmisiä, niin kristittyinä meidän tulee myös edetä ja kasvaa pyhityksessä, eli muuttua yhä enemmän ajatuksiltamme, asenteiltamme, puheiltamme ja teoiltamme Jeesuksen kaltaisiksi. Paavali kirjoitti näin Tessalonikassa asuville uskoville:

Sitten vielä, veljet! Te olette oppineet meiltä, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle mieleen, ja niinhän te vaellattekin. Mutta Herrassa Jeesuksessa me pyydämme ja kehotamme teitä edistymään siinä yhä enemmän. Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen nimessä teille antaneet. Jumalan tahto on, että te pyhitytte ja kartatte haureutta. Eihän Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen vaan pyhitykseen. Sen tähden se, joka hylkää nämä käskyt, ei hylkää ihmistä vaan Jumalan, joka antaa Pyhän Henkensä teihin. 1 Tess. 4:1-3, 7-8

Vanhan testamentin lakiin perustuva liitto ei kyennyt tuottamaan pyhää kansaa Jumalalle, koska ihmisten paatuneet sydämet eivät muuttuneet lain ulkoisen noudattamisen kautta. Tarvittiin sisäinen asenteen, tahdon ja halun muutos.

Profeetta Jeremia ennusti Vanhassa testamentissa uuden liiton ajan tulemisesta, jolloin ulkoisen lain sijaan Jumala laittaisi lakinsa ihmisen sisälle ja kirjoittaisi sen hänen sydämeensä. Jeremia profetoi myös, että tämä uusi liitto toisi aivan uudenlaisen intiimin läheisyyden ihmisen ja Jumalan välille:

”Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: ’Oppikaa tuntemaan Herra!’ Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra.” Jeremian kirja 31:33

Lain laittaminen ihmisen sisimpään ja sen kirjoittaminen ihmisen sydämeen tarkoittaa Pyhän Hengen antamista jokaiselle Jeesukseen uskovalle voimaksi elää pyhää elämää. Tämä tapahtui Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen seurauksena. Olemme meissä asuvan Pyhän Hengen kautta valtuutetut elämään sellaista elämää, joka miellyttää Jumalaa ja myös valtuutetut kasvamaan eteenpäin Jeesuksen kaltaisuuteen!

Pyhitys on Jeesuksen aikaansaamasta sovituksesta kasvava elämäntapa, jonka voimana on Pyhä Henki. Kuten kasvit eivät kasva ilman valoa, vettä ja ravinteita, niin mekään emme kykene kasvamaan eteenpäin pyhityksessä ilman Pyhän Hengen apua. Vanhurskauttamisessa ja uudestisyntymisessä uskova ei voi kasvaa eteenpäin mutta pyhitys on etenevä tapahtuma, mikä jatkuu läpi koko elämän.

Seuraavat ylösnousseen Jeesuksen omat sanat löytyvät Ilmestyskirjasta:

Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, saastainen saastukoon edelleen, vanhurskas tehköön edelleen vanhurskautta ja pyhä pyhittyköön edelleen. 22:11


Miksi pyhitys on niin tärkeää uskovalle?

 

Monesti me uskovat pohdimme sitä, mikä Jumalan tarkoitus oikein on elämällemme. Raamatusta kuitenkin löytyy selkeän vastaus kysymykseen. Jumalan tahto on yksinkertasesti sanottuna se, että maanpäällisen elämänsä aikana jokainen kristitty muuttuu yhä enemmän Jeesuksen kaltaiseksi, eli pyhittyy. Vain näin hän voi olla menestyksekkäällä tavalla Jumalan käytössä tämän tarkoittamalla tavalla.

Ensimmäisen vuosisadan kristityt elivät kulttuurissa, joka oli epäjumalanpalvonnan ja seksuaalisen moraalittomuuden kyllästämää ja turmelemaa. Siveellisyys ja seksuaalinen puhtaus oli lähes tuntematonta roomalaisessa kulttuurissa. Tuon aikainen kirjoittaja Demosthenes kuvasi aikansa tapoja näin:

”Pidämme prostittuoituja iloksemme, pidämme rakastajia kehomme päivittäisiin tarpeisiin, pidämme vaimoja uskollisina kotiemme valvojina.”

Alkuseurakunnan uskovat elivät vielä paljon vaikeammassa ajassa, kuin missä me nyt elämme. Tällaisessa äärimmäisen haastavassa ympäristössä elävät kristityt saivat kuitenkin Jumalalta ohjeen kasvaa eteenpäin pyhityksessä. Inhimillisesti tämä kuulosti mahdottomalta tehtävältä mutta pyhitys ei ollutkaan lähtöisin heistä. He tiesivät olevansa riippuvaisia Pyhästä Hengestä ja tiesivät tarpeensa täyttyä hänen voimallaan ja rohkeudella yhä uudestaan ja uudestaan.

Kristittyinä Jumala halua asettaa meidät erilleen ympäröivästä jumalattomasta kulttuurista mutta ei uskosta osattomista ihmisistä. Meidän elämäntapamme tulee selkeästi erottua niistä yhteiskunnan arvoista ja normeista, jotka sotivat Raamatun sanaa vastaan. On tärkeä ymmärtää, että niillä, jotka eivät tunne Jeesusta, ei ole hengellistä kapasiteteettia elää puhdasta elämää Jumalan edessä mutta uskoville Jumala on antanut voiman ja resurssit tähän Pyhän Henkensä kautta.

Edesmennyt pastori John Wimber on kiteyttänyt hienosti Pyhän Hengen roolin tärkeyden kristityn pyhitysprosessissa:

”Pyhyys on Jumalan muuttava voima, joka työskentelee meissä, ei elämäämme parantava ohjelma. Jos ohitamme sen lähtökohdan, että Jumala on pyhyytemme lähde, niin yritämme tehdä pyhyydestä tien Jumalan luo. Pyhyys ei voi kuitenkaan koskaan olla tie Jumalan luokse, koska se on Jumalan elämää meissä. Ole täysin levossa Jumalan pyhyyden ilmaisessa lahjassa, kun teet yhteistyötä Hänen kanssaan henkilökohtaisessa pyhityksessä.”

1600- luvulla elänyt englantilainen pastori John Owen on todennut seuraavasti:

”Jumala työskentelee meisssä ja meidän kanssamme, hän ei työskentele meitä vastaan eikä ilman meitä.”

Pyhä Henki on siis jokaisen uskovan pyhityselämän voima mutta kristittyinä me emme saa levätä laakereillamme, vaan meidän tulee tehdä yhteistyötä hänen kanssaan kasvaaksemme ihmisinä yhä enemmän Jeesuksen kaltaisuuteen. Meidän tulee uskoa ja luottaa siihen, että erilaisista kamppailusta huolimatta olemme voitokkaita syntistä lihaamme vastaan.

Galatian uskoville apostoli Paavali antoi seuraavan ohjeen pyhityselämästä:

Vaeltakaa Hengessä, niin ette toteuta lihan himoa.
Jos me Hengessä elämme, vaeltakaamme myös Hengessä. Gal. 5:16, 25

Pyhä Henki ei tee kristityn elämästä helppoa mutta hän auttaa meitä elämään sellaista elämää, joka miellyttää Jumalaa ja tuon hänelle kunniaa. Pyhä Henki haluaa antaa meille voimaansa avuksemme. Se on hänen tehtävänsä. Liian usein ymmärrämme tämän vasta sitten, kun olemme yrittäneet kerta toisensa jälkeen parantaa elämäämme omassa voimassamme.


Pahat puheet tukahduttavat Hengen voiman

 

Eräs tunnettu pastori on todennut seuraavasti:

”Aina kun ihmisille tulee Jumalan syvemmän tuntemisen nälkä, Pyhä Henki panee heille nopeasti harjan ja rikkalapion käteen.”
”Seurakuntia ei tuhoa kokaiini. Niitä ei tuhoa hallituksen sorto. Niitä ei edes tuhoa varojen puute. Pyhän Hengen saa murheelliseksi juoruilu ja pahan puhuminen.”

Koska Pyhän Hengen tehtävänä on auttaa meitä kasvamaan kohti Jeesuksen kaltaisuutta elämämme eri alueilla, niin hän myös muistuttaa meitä silloin, kun elämäämme tulee hengellistä kasvua estäviä asioita. Kaikkein yleisin mutta myös kaikkein huomaamattomin alue, jolla teemme jatkuvasti syntiä toisiamme kohtaan, liittyy asenteisiin ja puheisiin. Juoruilu ja pahan puhuminen estää meitä tehokkaasti kasvamassa pyhityselämässämme eteenpäin. Negatiiviset puheet ja asenteet sulkevat Pyhän Hengen voitelun elämässämme suljetun vesihanan tavoin. Hänen voimansa ei pääse enää virtaamaan kauttamme. Pyhä Henki on pyhä ja siksi hän ei voi tehdä yhteistyötä kanssamme, jos elämässämme on tunnustamatonta syntiä.

Puheiden alueella olen joutunut tekemään elämässäni lukuisia kertoja parannusta. Muistan hyvin miten eräänä aamuna rukoillessani tuntui siltä, ettei rukouksessani ollut minkäänlaista voimaa. Tuntui siltä, kuin seinä olisi tullut minun ja Pyhän Hengen väliin. Rukoukset tukehtuivat johonkin. Saman tien muistin, kuinka edelllisinä päivinä olin kritisoinut toisille uskoville erästä Jumalan vahvasti käyttämää henkilöä, koska en ollut kaikesta hänen toiminnastaan samaa mieltä. Kun tunnustin syntini Jumalalle ja pyysin anteeksiantoa ajattelemattomasta teostani, niin Pyhän Hengen läheisyys palasi rukoushetkeen ja rukous alkoi taas virrata sydämestäni vapaalla tavalla Jumalan puoleen.

Itse Jeesus sanoi seuraavat suorat sanat pahan puheen negatiivisesta voimasta:

”Ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisään, vaan mikä tulee suusta ulos, se saastuttaa ihmisen.” Matteus 15:11

Myös apostoli Jaakob jatkoi kirjeessään saman teeman käsittelyä:

”Kielellä me ylistämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan
kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous. Näin ei saa olla, veljeni! Eihän samasta lähteensilmästä pulppua makeaa ja karvasta vettä.” Jaakobin kirje 3:9-11

Pyhän Hengen tehtävänä on Hengen hedelmän tuottaminen uskovan elämässä. Galatalaiskirjeen luvussa viisi mainitaan Hengen hedelmäksi rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsehillintä. Mitä enemmän annamme Pyhälle Hengelle luvan siivota elämäämme, sitä enemmän nämä edellä mainitut Jeesuksen ominaisuudet saavat meissä kasvutilaa.


Pyhitys on Hengen hallintavalta elämässä

 

Pyhän Hengen aikaansaaman pyhityksen seurausta on se, että rakkautemme kasvaa ihmisiä kohtaan, haluamme rukoilla enemmän, haluamme tutkia Jumalan Sanaa enemmän, haluamme palvella toisia ihmisiä enemmän ja haluamme kertoa Jeesuksesta toisille enemmän.

Jeesus on antanut Pyhän Henkensä voiman meihin, koska hän tietää heikkoutemme. Meitä ei ole kutsuttu seuraamaan Jeesusta omassa voimassamme, vaan Pyhän Hengen voimassa. Pyhityksessä on yksinkertaisesti sanottuna kysymys Pyhän Hengen hallintavallasta uskovan elämässä. Kun Hän puhuu, me kuuntelemme. Kun hän kehottaa meitä tekemään jotakin, me tottelemme.

Mitä enemmän opimme vaeltamaan Hengessä, eli tekemään yhteistyötä hänen kanssaan eri elämämme alueilla, sitä enemmän voitelu kasvaa elämässämme ja sitä enemmän Pyhän Hengen voima koskettaa kauttamme myös toisia ihmisiä.