Kenkää itsekkyydelle

Kenkää itsekkyydelle

Äärimmäisen vaikea asia ihmisen luonteelle on olla epäitsekäs. Itsekkyys pyrkii salakavalasti nostamaan päätään asenteissamme, puheissamme ja teoissamme yleensä aina siellä, missä on erilaisia ja eri tavalla ajattelevia sekä toimivia ihmisiä. Yksi tällainen paikka on seurakunta.

Juuri tästä syystä apostoli Paavali opastikin Pohjois-Kreikassa Filippin kaupungissa asuvia kristittyjä seuraavilla sanoilla:


…tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu ja sama mieli. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. Älkää tavoitelko vain omaa etuanne vaan myös muiden parasta. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. (Fil. 2:2-7)

Kun uskomme Jeesukseen, niin saamme Jumalalta lahjaksi jotakin korvaamatonta syntien anteeksisaamisen ja ikuisen elämän lisäksi. Sisimpäämme muuttaa asumaan kaikkivaltiaan Jumalan oma henki, jota kutsutaan Raamatussa Pyhäksi Hengeksi. Pyhän Hengen suurena intohimona on ohjata meidät pois itsekeskeisestä elämäntyylistä ja auttaa meitä näkemään ja ymmärtämään toistemme suuri arvo Jumalan rakkaina luomuksina. Pyhä Henki haluaa auttaa ja ohjata meitä rakastamaan toisiamme asenteiden, sanojen ja tekojen alueella varsinkin silloin, kun se on meille vaikeaa ja haastavaa.

Galatalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa seuraavasti: 


Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja. Liha haluaa toista kuin Henki, Henki toista kuin liha.
(Gal. 5:16-17

Itsekkyydestä poiskasvaminen ja epäitsekkyydessä eteenpäin meneminen on aina tiimityötä ihmisen ja Pyhän Hengen kesken, eikä prosessi ole aina helppo. Usein meidän täytyy ensiksi tahdon alueella vain valita oikea suunta, vaikka se olisikin vaikeaa ja tekisikin kipeää. Tällöin meissä asuva Pyhä Henki kuitenkin tarjoaa jumalallisen voimansa avuksemme. Hän siunaa päätöksemme vaikuttamalla meissä sellaista myötätuntoa ja rakkautta toisiamme kohtaan, jota emme voi omin voimin pumpata itsestämme esiin.

On mahtava tietää, että maailmankaikkeuden suurin voima asuu jokaisessa ihmisessä, jonka sydän on kiinnittynyt uskon kautta Kristukseen. Pyhän Hengen avulla kykenemme toteuttamaan Jeesuksen seurakunnalleen jättämän kehotuksen:Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. (Joh. 13:34-35)

Markus Majabacka