Tämän vuoden joulukuun puolessavälissä Californiassa Reddingin kaupungissa toimivan itsenäisen Bethel-seurakunnan johtava pastori Bill Johnson julkaisi avoimella Facebook-sivullaan kaksi viestiä – toisen tekstinä 15.12. ja toisen videona 19.12. Johnson kutsui kristittyjä eri puolilla maailmaa rukoilemaan seurakunnan ylistysmusiikkijohtajana toimivan Kalley Heiligenthalin 2-vuotiaan tyttären Oliven kuolleista heräämisen puolesta. Tyttö kuoli traagisesti nukkuessaan.
”Come out of that grave in Jesus’ name!” – seurakuntalaiset lauloivat useita päiviä jatkuneissa rukous- ja ylistystilaisuuksissaan. Lauantaina 21.12. Johnson julkaisi viestin, jossa kerrottiin perheen valmistautuvan pienen tytön hautajaisiin. Kuolleista heräämisen ihme jäi toteutumatta.

Seuraavaksi teemme pienen kurkistuksen siihen, mitä voimme oppia Raamatusta kyseisestä aiheesta.

Jeesus maan päällä

 

Matteuksen evankeliumissa  kerrotaan Jeesuksen ennen kuolemaansa ja ylösnousemustaan antaneen valitsemilleen kahdelletoista opetuslapselle tehtävän (heistä tuli myöhemmin Jerusalemin alkuseurakunnan apostoleja). Tämä tehtävä oli todistaa sanoin ja tunnusteoin Messiaan ja hänen valtakuntansa tulleen kansansa keskellä Vanhan testamentin lupausten mukaisesti.

  ”Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikenlaisia tauteja ja vaivoja.”

”Nämä kaksitoista Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen: ”Älkää menkö pakanoiden keskuuteen älkääkä mihinkään samarialaisten kaupunkiin. Menkää sen sijaan Israelin huoneen kadonneiden lampaiden luo, ja missä kuljettekin, julistakaa: ’Taivasten valtakunta on tullut lähelle.’ Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.” Matteus 10:1, 10:5-8 FINRK

Uudesta testamentista löytyy ainoastaan yksi kohta, missä Jeesuksen seuraajille annetaan käsky herättää kuolleita, ja tämä tehtävä annetaan vain kahdelletoista opetuslapselle. Luukas kertoo evankeliumissaan Jeesuksen lähettäneen ennen kuolemaansa ja ylösnousemustaan edellä mainittujen kahdentoista lisäksi myös 72 muuta opetuslastaan julistamaan Messiaan valtakunnan saapumista sanoin ja teoin mutta Raamattu ei kerro näille annettun kahdentoista tavoin tehtäväksi herättää kuolleita.

 ”Sen jälkeen Herra valitsi seitsemänkymmentäkaksi muuta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän itse aikoi mennä. Kun tulette kaupunkiin, jossa teidät otetaan vastaan, syökää, mitä teille tarjotaan, parantakaa siellä olevat sairaat ja julistakaa: ’Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.’” Luukas 10:1, 8-9 FINRK

Raamatun kirjallisen kontekstin (tekstiyhteys) tutkiminen on tärkeä tehtävä Raamatun eksegeesissä. Eksegeesi on huolellista ja järjestelmällistä tekstien tutkimista kirjoittajan alkuperäisen tarkoituksen löytämiseksi. Kirjallinen konteksti tarkoittaa sitä, että Raamatun sanoilla on merkitys osana lauseita ja raamatullisilla lauseilla suurimmaksi osaksi merkitys vain suhteessa sitä edeltäviin ja seuraaviin lauseisiin. Raamatun kohtia ei voi irrottaa sen alkuperäisestä asia- ja tekstiyhteydestä ilman, että sisältö ja merkitys muuttuu. Vain Vanhan testamentin profeetoille ja Jeesuksen kahdelletoista ”sisäpiiriläiselle” annettua valtuutusta ja auktoriteettia herättää kuolleita ei voi siis pitää automaattisesti yleisenä tehtävänä ja auktoriteettina jokaiselle Jeesuksen seuraajalle.

Ylösnousemuksen jälkeen

 

Kun Jeesus oli noussut ylös kuolleista, niin ennen taivaaseen astumistaan hän antoi yhdelletoista apostolilleen lähetyskäskyn – Mattiasta ei oltu vielä valittu Juudaksen tilalle – sekä lupauksen niistä yliluonnollisista merkeistä, jotka seuraisivat kaikkia niitä ihmisiä, jotka ottaisivat heidän todistuksensa vastaan Jeesuksesta. Näiden yliluonnollisten merkkien joukossa ei mainita edelleenkään kuolleiden heräämistä henkiin. Markus 16:15-18 FINRK

1. Korinttolaiskirjeen luvussa 12 Paavali luettelee erilaisia Pyhän Hengen seurakunalleen antamia yliluonnollisia lahjoja. Tässäkään Raamatun tekstissä ei mainita lahjaa herättää kuolleita.

Kiinnostavaa on se, että Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeen Apostolien teoissa mainitaan Jerusalemiin syntyneen alkuseurakunnan toiminnan keskuudessa ainoastaan kaksi tapausta, joissa kuollut ihminen heräsi henkiin. Ja molemmissa tapauksissa ihmeen välikappaleena toimi apostolin kutsun saanut henkilö, joka oli kohdannut henkilökohtaisesti ylösnousseen Jeesuksen. Apostoli Pietari herätti Tabita-nimisen naisen kuolleista ja apostoli Paavali herätti Eutykos-nimisen nuoren miehen kuolleista.

Voimme siis päätelle, ettei Raamatussa anneta Jeesuksen seuraajille tehtäväksi herättää kuolleita esimerkiksi riivaajien ulosajamisen tavoin mutta Raamatussa ei myöskään sanota, etteikö näin voisi tapahtua uskovien rukousten kautta. Pastori David Guzik kirjoittaa mielestäni varsin tasapainoisesti aiheesta Enduring Word-kommentaarissaan.

 ”Näiden opetuslasten auktoriteetti herättää kuolleita on huomattava; myöhempi toteutuminen on kirjattu Apostolien tekojen luvuissa 9 ja 20, ja muita ylös kirjaamattomia tapauksia on epäilemättä myös ollut. Meillä ei ole kuitenkaan todisteita siitä, että kyseinen toiminta oli tuolloin yleistä, tai että tämä auktoriteetti on pysyvästi poistunut. Kristittyjen on nykyään viisasta uskoa Jumalan voimaan tehdä tällaisia ihmeitä kansansa kautta mutta ei olla liian nopeita uskomaan perusteettomia raportteja tällaisista ihmeistä.”

Bethel-seurakunta opettaa, että Jeesus teki maan päällä ihmetekonsa tavallisena ihmisenä, joka oli täynnä Pyhää Henkeä, ja siksi hän on malli ja esikuva jokaiselle Pyhällä Hengellä täytetylle uskovalle tehdä samoja tekoja. Apostoli Johannes selvittää evankeliumissaan Jeesuksen maan päällä tekemien ihmeiden syyn. Niiden päämäärä ei ollut suinkaan olla malli jota seurata, vaan todistaa hänen jumaluudestaan.

 ”Paljon muitakin tunnustekoja, joista ei ole kirjoitettu tässä kirjassa, Jeesus teki opetuslastensa nähden. Mutta nämä on kirjoitettu, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimessään.” Johannes 20:30-31 FINRK

Yhteenveto

 

Yhteenvetona voimme siis todeta, että kahtatoista opetuslasta lukuunottamatta Raamatussaa ei anneta yleistä käskyä ja tehtävää kaikille Jeesuksen seuraajille herättää kuolleita, eikä kyseistä lahjaa myöskään mainita muiden Pyhän Hengen seurakunnalle antamien lahjojen joukossa Uudessa testamentissa. Myös Vanhassa testamentissa vain Jumalan valitsemille profeetoille oli annettu valtuutus herättää kuolleita. Nämä Vanhan testamentin ihmeteot olivat esikuvia Messiaan tulevasta valtakunnasta maan päälle.

Kun Jeesus herätti maan päällä kuolleita, niin hän osoitti olevansa elämän ja kuoleman herran, joka tulisi oman verisen kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta riistämään vallan saatanalta ja syntiinlankeemuksen maailmaan tuomalta kiroukselta, kuolemalta. Tämä oli myös Jeesuksen  lähettämien opetuslasten toiminnan viesti ihmisille ennen hänen ylösnousemustaan; Vanhan testamentin kirjoitusten lupaama Messias oli vihdoin tullut kansansa keskelle.

Pyhän Hengen vuodatuksen jälkeisen Jerusalemin alkuseurakunnan keskuudessa tapahtuneet kuolleista herättämiset olivat taas merkkinä siitä, että ylösnoussut Jeesus oli voittanut kuoleman ja tämän maailman ruhtinaan vallan ristillä.

Viisasta onkin ajatella niin, että Jumala voi edelleen halutessaan herättää kuolleita, koska fysiikan lait eivät koske häntä, ja hän rakastaa ihmisiä. Ei ole myöskään väärin rukoilla ihmisen puolesta, jonka sydän on pysähtynyt. Minkäänlaista lupausta meille ei ole kuitenkaan annettu Raamatussa siitä, että kuolleet heräävät henkiin rukoustemme tai uskommme kautta. Vasta Jeesuksen tullessa takaisin tapahtuu hetki, jolloin kaikki kuolleet nousevat ylös haudoistaan hänen omien sanojensa mukaan.

Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä. Hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on siirtynyt kuolemasta elämään. 25 Totisesti, totisesti minä sanon teille: tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen. Ne, jotka sen kuulevat, saavat elää. 26 Isällä on elämä itsessään, ja sen elämän hän on antanut myös Pojalle, niin että hänelläkin on elämä itsessään. 27 Isä on antanut Pojalle myös vallan tuomita, koska hän on Ihmisen Poika. 28 Älkää ihmetelkö tätä, sillä tulee hetki, jolloin kaikki, jotka ovat haudoissa, kuulevat hänen äänensä 29 ja tulevat esiin: hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen mutta pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Johannes 5:24-29 FINRK

Lue myös artikkelit

Kristitty & parantuminen

Kristitty & kärsimys