”Raamatun tulkitsijoina meidän tulee olla hyvin nöyriä siinä, ettemme rupea väärällä tavalla mestaroimaan tekstejä, jotka ovat ruokkineet kristillisen kirkon teologiaan vuosisatojen ajan.”

Nykypäivän sosiaalinen media on pullollaan erilaista ja eri tasoista kristinuskon nimellä kulkevaa opetusta. Kristityn, joka haluaa vilpittömästi pysyä totuudessa, täytyykin jatkuvasti etsiä vastausta seuraavaan kysymykseen; kuka on oikeassa, jos jokainen julistaja kerran sanoo opetustensa ja kokemustensa olevan oikeita ja raamatullisia?

Jotta edelliseen kysymykseen voi saada tyydyttävän vastauksen, niin on oltava jokin ihmisen ajatusten, puheiden, tunteiden, kokemusten sekä ilmiöiden yläpuolelle nouseva puntari, jolla ne kaikki voidaan arvioida. 

Näin kuningas Daavid kirjoitti Jumalan sanoista noin tuhat vuotta ennen Jeesuksen syntymää.

Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana? Siten, että noudattaa sinun sanaasi.
Sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo minun polullani. Psalmi 119:9, 105

Jeesus esitti Isälleen seuraavan pyynnön opetuslastensa puolesta maan päällä ollessaan.

Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Johanneksen evankeliumi 17:17

Näin apostoli Paavali ohjeisti vähän ennen kuolemaansa hengellistä poikaansa Timoteusta.

Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin. 2 Tim. 3:16-17

Myös heprealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa näin  Jumalan Sanasta.

”Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi, kunnes erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet.”
‭‭Heprealaisille‬ ‭4:12‬ ‭

Raamattu ei ole ihmisten mielipiteiden tulos, vaan se on Jumalan synnyttämä ja antama ilmoitus ihmisille. Siksi se onkin ainoa täydellinen mittari, jonka arvovalta riittää sanomaan viimeisen sanan kaikesta näkemästämme, kuulemastamme ja kokemastamme. Lukemisen lisäksi Raamattua on myös tutkittava tiettyjen pelisääntöjen mukaan, jotta sen koko rikkaus avautuisi meille vuosisatojen takaa, ja saisimme eväitä sen tunnistamiseen, milloin Jumalan sanaa ei sovelleta eikä opeteta oikein.

Tärkeimmät työkalut


Raamatun tutkijan ensimmäistä työkalua kutsutaan eksegeesiksi. Raamatun eksegetiikka hakee vastauksia seuraaviin kysymyksiin: ”Mitä jokin teksti tarkoitti sen omassa historiallisessa tilanteessa? Mitä kirjoittajat sillä alun perin tarkoittivat?” Ilman eksegeesiä me luemme Jumalan Sanaan helposti omia ja tekstille täysin vieraita ajatuksia, ja näin teksti peukaloidaan joksikin muuksi, kuin miksi Jumala sen alun perin tarkoitti.

Raamatun tutkijan toista työkalua kutsutaan hermeneutiikaksi. Raamatun hermeneutiikka etsii vastausta kysymykseen: ”Mitä tämä sama teksti merkitsee meille nykypäivän ihmisille?”

Hyvä hermeneutiikka alkaa aina hyvin tehdystä eksegeesistä. Ainoa tapa hallita hermeneutiikkaa, on pyrkiä etsimään ensiksi Raamatun tekstien kirjoittajan alkuperäinen tarkoitus. Vain tätä kautta löydämme etsimämme tarkoituksen myös tähän aikaan. Muussa tapauksessa jokainen lukija voi vääntää tekstin tarkoittamaan ihan mitä itse haluaa, ja tällöin Raamatun tulkinnasta tulee täysin subjektiivista, eikä kukaan voi enää sanoa, kenen tulkinta on oikea ja kenen väärä. Raamatun tekstin alkuperäinen merkitys – niissä rajoissa missä se pystytään saamaan selville – onkin ainoa objektiivinen mittari, jolla voidaan arvioida eri tulkintoja.

Hyvä esimerkki, missä Raamatun tekstiin on luettu sellaisia merkityksiä, joita siellä ei ole alun perin ollut, on menestysteologia (health, wealth and prosperity-gospel). Joissakin seurakunnissa jumalanpalveluksissa myös nostetaan käsin käärmeitä väärän Raamatun tulkinnan tähden.

Raamatun tekstiä ei voi koskaan irrottaa sen asiayhteydestä – vääntäen se tarkoittamaan mitä tahansa – perustellen tulkintaa Pyhän Hengen antamalla uudella inspiraatiolla tai ilmestyksellä. Pyhää Henkeä ei voi koskaan vetää mukaan tulkintoihin, jotka ovat ristiriidassa Raamatun tekstin alkuperäisen ilmoituksen kanssa, koska Pyhä Henki itse on inspiroinut tekstin alkuperäisen merkityksen kirjoittamisen.

”Jos kristinuskon sanoma halutaan ymmärtää syvällisellä tasolla, niin silloin tarvitaan aina Vanhan testamentin hyvää tuntemusta, koska ilman sitä Uuden testamentin sanoma jopa vääristyy. Raamatun tulkitsijoina meidän tulee olla hyvin nöyriä siinä, ettemme rupea väärällä tavalla mestaroimaan tekstejä, jotka ovat ruokkineet kristillisen kirkon teologiaan vuosisatojen ajan.”
Antti Laato, Vanhan testamentin eksegetiikan ja judaistiikan professori

Kaiken edellä kirjoitetun lisäksi on kuitenkin tärkeä pitää nöyränä mielessä seuraava Jaakobin rehellinen toteamus Raamatusta.

”Me kaikki hairahdumme monin tavoin.” Jaak. 3:2

Kenelläkään kristityllä tai seurakunnalle ei ole täydellistä teologiaa täällä maanpäällä. Tarvitsemme jatkuvasti Pyhän Hengen johdatusta sekä toistemme apua ymmärtääksemme Raamattua oikein ja opettaaksemme Jumalan elävää sanaa tervellä ja tasapainoisella tavalla toisille.

Apuvälineitä hyvään Raamatun eksegeesiin ja hermeneutiikkaan


• Pyhän Hengen ohjaus!
• alkukielelle uskolliset raamatunkäännökset
• Raamatun tietosanakirjat
• luotettavat Raamatun selitysteokset

Linkkejä:


Blue Letter Bible
Biblehub
Enduring Word

Artikkelin päälähde: Kirjojen kirja, Avaimia Raamatun tulkintaan: Gordon D. Fee ja Douglas Stuart. Aikamedia, 2014.