Koronaviruksen jatkaessa surullista maailmanvalloitustaan, voi sosiaalisessa mediassa nähdä monenlaista käyttäytymistä vähätelystä paniikkiin. Kristittyjen keskuudessa toiset pitävät virusta Jumalan tuomiona syntisille, toiset saatanan raivokkaana hyökkäyksenä ihmiskuntaa vastaan, ja enemmistö ihmisten oman tyhmyyden hedelmänä. Kristikansan keskuudessa porskuttaa myös niitä ”uskon sankareita”,  jotka näyttävät olevan immuuneja virukselle välinpitämättömän käyttäytymisensä suhteen; ”Ei hätää, Korkein kyllä suojelee!”

Kun opiskelin nuorena miehenä teologiaa, niin eräällä opettajallani oli tapana sanoa meille oppilaille, ettei Jumala elätä laiskoja. Jumala ei välttämättä varjele myöskään niitä, jotka tyhmästi kieltäytyyvät noudattamasta terveydenhuollon ammattilaisten antamia turvallisuusohjeita parhaillaan jylläävän virusepidemian aikana.

Raamattu on onneksi kuitenkin täynnä kertomuksia rakastavan ja välittävän Jumalan ihmeellisestä huolenpidosta vaikeina aikoina niitä kohtaan, jotka pyytävät häneltä apua. Noin 600 vuotta ennen Jeesuksen syntymää elänyt profeetta Jeremia ei päässyt helpolla. Hänen julistustehtävänsä kesti 40 vuotta, ja tänä aikana juuri kukaan hänen juutalaisista maanmiehistään ei ottanut tosissaan hänen varoituksiaan Juudaa kohtaavasta synnin (epäjumalanpalvelus, epäoikeudenmukaisuus jne.) seurauksesta.

Vähän ennen kun sen aikainen maailmanvalta Babylon lopulta tuhosi Jerusalemin Jeremian ennustusten mukaan vieden Juudan asukkaat mukanaan pakkosiirtolaisiksi, vangitun profeetan vaikutusvaltaiset vihamiehet päättivät vaientaa hänet lopullisesti nälkäkuoleman kautta Juudan kuningas Sidkian antamalla valtuutuksella.

Silloin he ottivat Jeremian ja heittivät hänet Malkian, kuninkaan pojan, vesisäiliöön, joka oli vankilan pihassa. He laskivat Jeremian köysillä alas. Säiliössä ei ollut silloin vettä vaan pelkkää liejua, ja Jeremia vajosi liejuun. Jeremia 38:6

Kun Jeremian elämä näytti saavuttaneen pohjakosketuksen ja päätepisteen syvässä, pimeässä ja kylmässä kuilussa, Jumala osoitti, että kaikki tilanteet ovat hänen hallinnassaan. Kuninkaan hovissa palveleva korkea-arvoinen kuusilainen (etiopilainen) virkamies Ebed-Melek kuuli Jeremian kovasta kohtalosta. Hän laittoi mahdollisesti jopa oman elämänsä peliin pyytäessään rohkeasti hallitsijaltaan lupaa pelastaa profeetta varmalta kuolemalta. Kaikille muille hovin jäsenille tämän henki oli yhdentekevä. Kuningas Sidkia suostui yllättäen pyyntöön. Afrikkalaisen virkamiehen osoittama rohkeus, käytännöllinen lähimmäisen rakastaminen sekä luottamus Jumalaan koitui Jeremian pelastumisen lisäksi myöhemmin myös miehen omaksi siunaukseksi.

Jeremialle oli tullut tämä Herran sana, kun hän oli ollut suljettuna päävartion pihaan: ”Mene ja sano kuusilaiselle Ebed-Melekille: Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Katso, minä toteutan sanani tämän kaupungin onnettomuudeksi eikä onneksi. Minun sanani toteutuvat silmiesi edessä sinä päivänä. Mutta sinut minä pelastan sinä päivänä, sanoo Herra. Sinä et joudu niiden miesten käsiin, joita sinä pelkäät, sillä minä pelastan sinut etkä sinä kaadu miekkaan. Sinä saat pitää henkesi saaliinasi, koska turvasit minuun, sanoo Herra.” Jeremia 39:15-18

Kyseinen Raamattuun kirjoitettu Vanhan testamentin tositarina kertoo siitä, ettei Jumala unohda hänen apuunsa turvautuvia ihmisiä hädän hetkellä. Psalmin 5o kirjoittaja kehottaa myös turvautumaan hädässä Jumalaan.

Huuda minua avuksi ahdistuksen päivänä. Minä vapautan sinut, ja sinä olet kunnioittava minua.
Psalmi 50:15

Vaikkei Raamattu siitä kerrokaan, niin aivan varmasti Jeremia huusi Jumalaa avuksi liejuisen vesisäiliön pohjalta. Luoja kykenee puuttumaan inhimillisesti mahdottomilta näyttäviin ja tuntuviin tilanteisiin, ja hyvin usein hän käyttää toisia ihmisiä siunauksensa, lohdutuksensa ja apunsa välikappaleina.

Me kaikki kristityt saamme luottaa kuoleman voittaneen ja ylös nousseen Jeesuksen Kristuksen lupaukseen siitä, että hän itse on Pyhän Henkensä kautta läsnä kaikissa kohtaamissamme tilanteissa, eikä jätä meitä yksin. Suurten ahdistusten ja pelkojen keskellä saamme turvata kaikkien tilanteiden yläpuolella olevaan Jumalaan, jolla on kaikki langat käsissään, tänäänkin.

Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka.” Matteus 28:18, 20